Nacházíte se zde: Úvod Služby

Služby

Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice
Meziknihovní služby v České republice
Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 (kartotéka)
Meziknihovní služby
České oborové bibliografie přístupné na internetu
Základní bibliografické údaje
Elektronické žádanky MS v ČR
Objednávání MVS prostřednictvím naskenovaných katalogů
Bibliografie orientalistiky
Knihovny poskytující MMS v ČR - NTK
Objednávání dokumentů a jejich kopií ze zahraničí
Meziknihovní služby pro uživatele NK ČR
World Biographical Archives
Reprografické služby na objednávku
Organizace spojených národů
Knihovny poskytující MMS v ČR - NK ČR
Prezenční výpůjční služby
Školení pro uživatele NK ČR
Knihovny poskytující MMS v ČR - VKOL
Organizace spojených národů
Wi-Fi v Národní knihovně ČR
Knihovny poskytující mezinárodní meziknihovní služby v České republice
Konta pro předplatné používaná v rámci meziknihovních služeb
Samoobslužné reprografické služby
Pokyny pro využívání reprografických služeb v Národní knihovně ČR
Školení pro uživatele RC - pátek
digitální knihovny, elektronické dodávání dokumentů
Reprografické služby Národní knihovny ČR
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS
Předregistrace
IFLA voucher schéma
Knihovny poskytující MMS v ČR - MZK
Knihovny poskytující MMS v ČR - KNAV
Absenční výpůjční služby
Organizace spojených národů
Rešeršní služby
Regionální článkové databáze v ČR
Seznam veřejných knihoven se speciálním přístupem k internetu pro nevidomé a slabozraké
Meziknihovní služby pro české knihovny
Školení pro uživatele RC - pondělí
školení Knihovny.cz
Mezinárodní meziknihovní reprografické služby MMRS - dodávání reprografických kopií
NK ČR - objednávka rešerše
World Bibliographies on CD-ROM
NK ČR - objednávka SDI
Formuláře - žádanky - meziknihovních služeb
Váš požadavek byl úspěšně odeslán
Organizace spojených národů
Referenční služby
Nepřístupné signatury SF a Angl
Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby - VMVS
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS
Faktura a souhrnná čtvrtletní faktura
World Biographical Archives - přehled
Meziknihovní služby pro uživatele NK ČR
Legislativní dokumenty meziknihovních služeb
Objednávání dokumentů a jejich kopií z ČR
Knihovny poskytující MMS v ČR
Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů
iflakody-neplatne
Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby VMRS - dodávání reprografických kopií
Školení
Souborné katalogy v ČR
Články v českých časopisech 1953-1990
Jak najít
Referenční zdroje na Internetu - Reference resources on Internet
Chci službu
Důležité odkazy
Služby pro
Služby
Formuláře
Procházka Národní knihovnou
EOD
EDD pro uživatele ZTP/P s těžkým poškozením zraku
Referenční zdroje na Internetu - Reference resources on Internet
RVVI 2017 - POKYNY PRO ČLENY OVHP – NÁRODNÍ KNIHOVNA
RVVI 2017 - POKYNY PRO ČLENY OVHP – NÁRODNÍ KNIHOVNA - NKF
RVVI 2017
RVVI 2017 - Legenda - práce se soubory XLSX
Platby v hotovosti od 1. 1. 2020
Biblioschránka
Bibliobox
Hala služeb - online předregistrace
EDD ZÍSKEJ