Nacházíte se zde: Úvod Služby Knihovny poskytující MMS v ČR - NTK

Knihovny poskytující MMS v ČR - NTKNárodní technická knihovna (NTK)


 

sigla:

kontaktní adresa:
ABA013

Národní technická knihovna
Oddělení meziknihovních služeb
Technická 6/2710
160 80 Praha 6, Dejvice
tel.:

e-mail:

URL:
221 663 419

mmvs@techlib.cz  

http://www.techlib.cz

profil fondu: * domácí a zahraniční literatura i další informační prameny z   oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských   věd s technikou souvisejících
* monografie, seriálová literatura, speciální literatura (matriály z   konferencí, čs.technické normy, výzkumné zprávy, disertace) a   firemní literatura (katalogy firem, výrobký, veletrhů a výstav,   adresáře, výroční zprávy, ceníky, prospekty, návody k obsluze   apod.)
knihy: výpůjční lhůta:
obvykle 1 měsíc
prolongace je možná

cena za 1 výpůjčku:
Slovensko ............. 8 EUR/1 IFLA Voucher
Evropa ................ 10 EUR/1 IFLA Voucher
zámoří ...............  15 EUR/2 IFLA Voucher
články: cena za kopie (1-10 stran):
Slovensko ............. 8 EUR/1 IFLA Voucher
Evropa .................. 8 EUR/1 IFLA Voucher
zámoří ...............  15 EUR/2 IFLA Voucher


cena za kopie (+ každých dalších 10 započatých stran)
Slovensko ............. 4 EUR/0,5 IFLA Voucher
Evropa .................. 4 EUR/0,5 IFLA Voucher
zámoří .................. 4 EUR/0,5 IFLA Voucher
způsob objednání: * IFLA žádanka
* elektronická žádanka
* prostřednictvím VPK - pouze pro knihovny, které mají ve VPK založeno konto, Prohlášení pro kolektivního uživatele pro   založení konta ve VPK
způsob placení: * v EUR podle uvedeného ceníku
* IFLA Vouchers
způsob dodání: * poštou
* elektronicky
* vystavení na uživatelském kontě VPK

Jana Huňová