Nacházíte se zde: Úvod Služby Prezenční výpůjční služby

Prezenční výpůjční služby

Půjčování z knihovního fondu je základní službou poskytovanou uživatelům. Knihovna poskytuje absenční a prezenční výpůjční služby pouze registrovaným uživatelům. Podmínky registrace naleznete v Knihovním řádu či v příručce Jak to tady chodí.

Prezenční výpůjční služby (pouze v budově NK ČR) jsou poskytovány:

 • do studoven z fondů uložených ve skladech
 • ve studovnách z příručních knihoven ve volném výběru a z příručních fondů
 • v Referenčním centru prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

Doba rezervace knihovních jednotek pro výpůjčky ve studovnách:

 • u knihovních jednotek objednávaných ze skladů je zpravidla 14 kalendářních dnů, doba rezervace může být individuálně upraveny návštěvními řády jednotlivých studoven NK ČR
 • ve vybraných studovnách je možné rezervace prodlužovat online ve čtenářském kontě, a to i opakovaně za těchto podmínek:
  • jednotka není objednaná dalším čtenářem
  • na čtenářském kontě není evidovaná žádná absenční výpůjčka nebo rezervace ve studovnách, u které již uplynula lhůta výpůjčky, resp. rezervace
  • čtenářský průkaz je platný ještě alespoň 14 dnů
 • o prodloužení je možné požádat také osobně službu ve studovně, telefonicky nebo e-mailem

 

Poplatky:

 • prezenční výpůjční služby a vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány bezplatně
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby jsou účtovány dle Ceníku

Objednávání pro prezenční studium je možné objednávat prostřednictvím:

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním Národní knihovny ČR a studijním a konzervačním charakterem knihovních fondů. O půjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna na základě ustanovení Knihovního řádu, případně řádů jednotlivých studoven a ostatních pravidel.

Dokumenty dostupné v příručních knihovnách jednotlivých studoven není nutné objednávat. Bližší informace o objednávání dokumentů naleznete v malém průvodci Jak to tady chodí.

Další informace o výpůjčních službách naleznete i v průvodci Jak to tady chodí.

Detailní informace o způsobu objednávání publikací z různých částí fondu a době jejich expedice jsou uvedeny v tomto přehledu.