Nacházíte se zde: Úvod Služby Mezinárodní meziknihovní reprografické služby MMRS - dodávání reprografických kopií

Mezinárodní meziknihovní reprografické služby MMRS - dodávání reprografických kopií

Pravidla platná pro knihovny:

NK ČR zprostředkovává MMRS za těchto podmínek:

 1. Uživateli této služby jsou pražské a mimopražské knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku. O přidělení lokační značky může instituce požádat na níže uvedené adrese nebo prostřednictvím online formuláře:
  Národní knihovna ČR
  Oddělení pro souborné katalogy
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1
  Všichni uživatelé jsou povinni při prvním požadavku na MMRS vyplnit evidenční list a čestné prohlášení.
 2. NK ČR poskytuje MMRS jako službu placenou. Účtuje částečnou úhradu nákladů formou:
 3. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje.
 4. Objednávky se přijímají prostřednictvím
 5. Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (článek, stať ze sborníku).
 6. Reprografické kopie ze zahraničí se dodávají institucím:
 7. Prostřednictvím MMRS se standardně poskytují černobílé kopie.
 8. NK ČR se specializuje na zprostředkování reprografických kopií dokumentů společenskovědních a přírodovědních popř. hraničních oborů. Požadavky na reprografické kopie dokumentů z jiných oborů směrujte na vybrané oborové knihovny.
 9. Pokud nebude objednávka kladně vyřízena do 3 měsíců, bude vám vrácena a v případě zájmu si dokument můžete objednat znovu.

Bližší informace, vysvětlení a tištěné informační materiály jsou k dispozici v ORMS.

Jana Huňová