Nacházíte se zde: Úvod Služby Absenční výpůjční služby

Absenční výpůjční služby

Půjčování z knihovního fondu je základní službou poskytovanou uživatelům. Knihovna poskytuje absenční výpůjční služby pouze registrovaným uživatelům starším 18 let, kteří doloží:

Podmínky registrace naleznete v Knihovním řádu či v příručce Jak to tady chodí.


Absenční výpůjční služby (mimo budovu NK ČR) jsou poskytovány:

Výpůjční lhůta absenčních výpůjček:

  • 1 měsíc (základní výpůjční lhůta)
  • absenční výpůjčku je možné opakovaně prodloužit, pokud není kniha žádána jiným uživatelem, maximálně však po dobu čtyř měsíců, pak je nutné výpůjčku vrátit nebo předložit k obnovení celého výpůjčního procesu
  • prodloužit výpůjčku je možné před vypršením výpůjční lhůty - osobně, telefonicky (tel.: 221 663 244), e-mailem nebo v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (volba Přihlášení v menu)
  • po překročení výpůjční lhůty účtuje NK poplatky z prodlení
  • bližší informace o výpůjční lhůtě naleznete v Knihovním řádu nebo v příručce Jak to tady chodí

Poplatky:

Dokumenty (převážně knihy) pro absenční výpůjčky je možné objednávat prostřednictvím:

 

Detailní informace o způsobu objednávání publikací z různých částí fondu a době jejich expedice jsou uvedeny v tomto přehledu.

Další informace o výpůjčních službách naleznete i v průvodci Jak to tady chodí.

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a studijním a konzervačním charakterem knihovních fondů. O půjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna na základě ustanovení Knihovního řádu, případně řádů jednotlivých studoven a ostatních pravidel.