Nacházíte se zde: Úvod Služby Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby VMRS - dodávání reprografických kopií

Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby VMRS - dodávání reprografických kopií

Pravidla platná pro knihovny:
NK ČR zprostředkovává VMRS za těchto podmínek:

 1. Uživateli této služby jsou pražské a mimopražské knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku. O přidělení lokační značky může instituce požádat prostřednictvím online formuláře:
  Všichni uživatelé jsou povinni při prvním požadavku na MMVS vyplnit evidenční list a čestné prohlášení.
 2. NK ČR poskytuje veškeré meziknihovní reprografické služby (bez ohledu na rozsah stran) pouze za úhradu, dle platného ceníku NK ČR, formou:

Částka uvedená v ceníku meziknihovních služeb se vztahuje pouze na černobílé kopie či tisky formátu A4. U předloh formátu A3 (např. noviny) je jedna strana předlohy účtována jako dvě strany A4.

Barevné kopie či tisky zhotovené v rámci  meziknihovních služeb  jsou účtovány podle ceníku reprografických služeb.

 

 1. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje a označit druh požadované reprografické kopie.
 2. Objednávky se přijímají:
 3. Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (článek, stať ze sborníku).
 4. Způsob doručení kopií:
  • poštou
  • osobní převzetí

Bližší informace a vysvětlení Vám můžeme poskytnout v ORMS.

Jana Huňová