Nacházíte se zde: Úvod Služby Organizace spojených národů

Organizace spojených národů


 1. Sídlo OSN

Trvalé sídlo Organizace spojených národů je v New Yorku (USA). Vedle svého hlavního sídla (The United Nations Headquarters) udržuje OSN část svého sekretariátu v Evropské úřadovně OSN (The United Nations European Headquarters) v Ženevě (Švýcarsko) - v bývalém sídle Společnosti národů (Palais des Nations). Dále má zastoupení v následujících místech: Addis Abeba (Etiopie), Bangkok (Thajsko), Bejrút (Libanon), Nairobi (Keňa), Santiago (Chile) a Vídeň (Rakousko). Sídlo Mezinárodního soudního dvora se nachází v Haag (Nizozemsku).

 • Oficiální jazyky
 • Charta OSN stanovuje šest oficiálních jazyků organizace: angličtinu, arabštinu, čínštinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. (Arabština byla doplněna jako oficiální jazyk Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Ekonomické a sociální rady.)

 • Hlavní orgány


  1. Valné shromáždění (General Assembly) je hlavním jednacím orgánem, jehož členy jsou zástupci všech členských zemí. Iniciuje vypracování studií a zpráv z oblasti mezinárodní spolupráce, rozvoje, dodržování lidských práv a základních svobod. Usnesení nejsou právně závazná, vyjadřují však světový názor na mnohé mezinárodní otázky a jsou zaštítěné "morální autoritou světového společenství".
  2. Rada bezpečnosti (Security Council) jako jediná má pravomoc přijímat rozhodnutí, která jsou na základě Charty OSN pro členské státy závazná (ostatní orgány udělují pouze doporučení vládám), stálí členové mají právo "veta" (Čína, Francie, Velká Británie, Spojené státy americké, Rusko), nestálí členové jsou voleni na dvouleté období.
  3. Ekonomická a sociální rada (Economic and Social Council, ECOSOC)  je hlavním orgánem pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN, zpracovává studie a zprávy, předkládá doporučení týkající se ekonomické, sociální, vzdělávací, zdravotnické apod. problematiky.
   Součástí je 5 regionálních komisí:
  4. Poručenská rada (Trusteeship Council) dohlížela nad správou území zařazených do poručenské soustavy. Od roku 1994 (tímto rokem dosáhla všechna svěřenecká území samostatnosti) je rada neaktivní.
  5. Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice) řeší spory mezi členskými státy. Soudních sporů se mohou účastnit pouze státy, nikoli jednotlivci.
  6. Sekretariát (Secretariat)  slouží jako podpůrný systém orgánům a organizacím OSN, je tvořen mezinárodním týmem úředníků, v čele stojí Generální tajemník.

 • Informační služby


 • Specializované agentury OSN
 • Markéta Bilinová