Nacházíte se zde: Úvod Služby Knihovny poskytující MMS v ČR - KNAV

Knihovny poskytující MMS v ČR - KNAVKnihovna Akademie věd ČR (KNAV)


 

sigla:

kontaktní adresa:
ABA007

Knihovna Akademie věd ČR
Oddělení meziknihovních služeb
Národní tř.3
115 22 Praha 1
tel.:


e-mail:


URL:
221 403 259
221 403 212

ill@lib.cas.cz
mvs@lib.cas.cz

http://www.lib.cas.cz

profil fondu: Knihovna AV ČR je jednou z největších odborných knihoven v České republice. KNAV shromažďuje a spravuje fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních pramenů průřezově ze všech vědních oborů. V současné době je ve fondu KNAV přibližně milion svazků odborné a vědecké literatury z domácí i zahraniční produkce včetně cca 24 000 svazků historických knižních sbírek.
KNAV zajišťuje výpůjčky a kopie z dokumentů fondu KNAV, či zprostředkovaně z fondů knihoven ústavů AV ČR zahraničním knihovnám.
knihy: výpůjční lhůta:
obvykle 1 měsíc + 10 dní na poštovní přepravu
prolongace je výjimečně možná pouze podle statutu knihovny, ze které je publikace vypůjčena

cena za 1 výpůjčku:
zdarma ............................................ Slovensko
1 IFLA Voucher / 7 CRI ..................... Evropa a zámoří

poštovné:
účtováno podle platného ceníku České pošty, v přepočtu IFLA Voucher nebo CRI
články: cena za kopie:
1,50 Kč ................ jednostranná kopie ........ Slovensko
2,- Kč .................. oboustranná kopie ........ Slovensko
1 IFLA Voucher ...... 1-10 stran ..... Evropa a zámoří
7 CRI ..................... 1-10 stran ..... Evropa a zámoří


poštovné:
účtováno podle platného ceníku České pošty, v přepočtu IFLA Voucher nebo CRI

způsob objednání: * IFLA žádanka
* elektronická žádanka
způsob placení: * IFLA Vouchers
* Coupon-Réponse International (CRI)
* faktura
způsob dodání: * poštou

Jana Huňová