Nacházíte se zde: Úvod Služby Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů

Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů

Předkládaný dokument vznikl jako výsledek diskuze členů sekce IFLA pro oblast dodávání dokumentů a sdílení zdrojů. Byl formulován na základě praktických zkušeností uvedených v následujících dokumentech:

 • Performance of Interlending in Nordic Academic Libraries: Report for NORDINFO Board
  Pentti Vattulainen, 2003
 • Measuring the Performance of Interlibrary Loan Operations in North American Research & College Libraries
  Mary E. Jackson. Washington: Association of Research Libraries, 1998
 • Interlibrary Loan and Document Delivery Benchmarking Study
  National Resource Sharing Working Group; Canberra: National Library of Australia, 2001

Tyto základní teze lze použít v rámci vlastních oddělení meziknihovních služeb a také jako pomůcku pro vytváření cílových standardů. Je zřejmé, že ne všechny knihovny budou schopny uskutečnit (začlenit) a dodržovat tato doporučení jako celek, ta se však mohou stát vodítkem jejich současných služeb a zároveň i cílem jejich dalšího rozvoje.

Obecná doporučení

 • Urychlení/zmodernizování procesu uvnitř vlastní knihovny
  • definovat jednotlivé indikátory různé úrovně služeb, časový horizont jednotlivých služeb, sledování zabezpečení služby v souladu se stanovenými kritérii
  • provést vyhodnocení vlastní praxe a zabezpečit změny na základě těchto zjištění
  • zredukovat počet pracovníků, kteří požadavek vyřizují, a tím i počet ručních operací při vyřizování požadavku
 • Všechny požadavky by měly být evidovány v jednom elektronickém systému, nejlépe v takovém, který je schopen spolupracovat s jinými MS/DDS systémy
 • Vytvářet statistická data k monitorování v rámci národního systému a pro lokální potřeby
 • Naplnit souborný katalog údaji o exemplářích, zabezpečit jejich aktualizaci společně s informacemi důležitými pro sdílení fondů
 • Rozvíjet reciproční dohody poskytování meziknihovních služeb

Zaměstnanci/Pracovníci

 • Využívat odborných zkušeností a znalostí pracovníků
 • Pracovníci by si měly průběžně zvyšovat kvalifikaci a být školeni v užívání nových nástrojů, prostředků a zdrojů
 • Podporovat výměnu zkušeností na národní a mezinárodní úrovni

Technologie

 • Hardwarové a softwarové prostředky musí být neustále aktuální (pravidelná aktualizace a zavádění nových technologií)
 • Vyzývat a podporovat uživatele k podávání požadavků elektronickou cestou
 • Dát koncovému uživateli možnost ověřit si status vyřízení online
 • Vyřizovat všechnu komunikaci týkající se objednávek elektronicky

Uživatelé

 • Soustředit se na potřeby a priority koncových uživatelů
 • Dělat pravidelně průzkum mezi uživateli meziknihovních služeb

Doporučení pro žádající knihovnu

 • Meziknihovní služby musí být integrovanou součástí služeb knihovny
 • Zavádět nové technologie ve všech procesech služby
 • Neomezovat počet požadavků jednotlivých koncových uživatelů
 • Motivovat koncového uživatele ve využívání služby
  • zabezpečit přístup uživatele do souborného katalogu s možností následného objednání dokumentu
 • Zpracovávat požadavky uživatelů neprodleně, rychle a efektivně
 • Užít získaných zkušeností při výběru dožádané knihovny z hlediska rychlosti dodání požadavku a ceny za konkrétní službu
 • Dodržovat podmínky dožádané knihovny a pečovat o půjčené dokumenty
 • Nabízet platbu prostřednictvím IFLA voucherů
 • Doručit dokumenty nejrychlejším možným způsobem koncovému uživateli
  • poslat kopie elektronicky, pokud je to možné
  • kontrolovat rychlost doručení na základě pravidelných průzkumů

Doporučení pro dožádanou knihovnu

 • Užít zkušeností svých zaměstnanců při vyřizování požadavků a expedici dokumentů ze skladišť pro minimalizaci chyb a omylů
 • Používat nejrychlejší možnou metodu doručení
 • Vyřídit požadavek nejlepším možným způsobem
 • Mít jistotu, že licenční smlouvy obsahují i ustanovení o využití online zdrojů pro meziknihovní služby
 • Vytvořit online formulář pro objednání dokumentů a/nebo spolupracovat s dalšími MS/DDS systémy
 • Zpracovat svoji strategii a zásady meziknihovních služeb a vystavit je na www stránkách
 • Přijímat IFLA vouchery jako platidlo za poskytnuté služby

Použité zkratky:

MS – meziknihovní služby
DDS – služba dodávání dokumentů

Jana Huňová