Nacházíte se zde: Úvod Služby Legislativní dokumenty meziknihovních služeb

Legislativní dokumenty meziknihovních služeb

 • Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice - česky
 • Vnitrostátní MS

  • Zákon 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) - česky/anglicky

  • Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) - česky

 • Mezinárodní MS

 • Doporučení IFLA

  • Směrnice IFLA pro zasílání objednávek MVS elektronickou poštou - česky/anglicky

  • Směrnice IFLA o užívání faxu - česky/anglicky

  • Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě - česky/anglicky

  • Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů - česky/anglicky

Další dokumenty, doporučení a informační materiály jsou k dispozici na stránkách odboru knihovnictví NK.

Jana Huňová