Nacházíte se zde: Úvod Služby Rešeršní služby

Rešeršní služby

Umožní získat soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů podle Vašeho požadavku:

 • jednorázové rešerše
 • opakované rešerše - služba SDI
 • rešerše strojové z  elektronických zdrojů
 • rešerše klasické z lístkových katalogů NK ČR a tištěných bibliografií

Rešeršní služby jsou převážně služby placené. K vypracovávání rešerší jsou využívány všechny dostupné informační zdroje NK ČR, online rešerše z internetu nejsou zpracovávány.


Rešeršní služby v NK ČR poskytují:

Referenční centrum

rešerše
 • strojové  - z elektronických zdrojů (báze NK ČRonline zdroje, Kramerius - dle možností systému) - doba zpracování do 14 dnů (závisí na rozsahu zadání)
 • klasické - soupis literatury z lístkových katalogů NK ČR a tištěných bibliografií - doba zpracování do 1 měsíce
 • nezpracovává rešerše ze zdrojů, které jsou volně dostupné na internetu
objednávky
 • rešerše nebo službu SDI je možné objednat osobně v Referenčním centru NK ČR nebo prostřednictvím emailu reference[zavináč]nkp[tečka]cz. Podmínkou je vyplnění a vlastnoruční podepsání objednávky. Formuláře pro objednávku rešerše a služby SDI jsou dostupné na stránkách NK ČR (zde pro objednávku rešerše, zde pro objednávku SDI)
 • objednávku rešerše může zadat libovolný zájemce, nemusí vlastnit platný čtenářský průkaz
 • zpracování rešerše k získání vysokoškolských a vědeckých titulů je podmíněno souhlasem vysoké školy (vedoucího práce)
ceník


Knihovna knihovnické literatury

rešerše
 • z katalogů, dokumentačních kartoték a bází dat dostupných v Knihovně knihovnické literatury
 • klasické i strojové rešeršní služby jsou poskytovány knihovníkům a institucím z knihovnictví
 • KKL rovněž poskytuje služby SDI (adresné strojové rešerše podle uživateli zadaných tematických profilů)
ceník

Slovanská knihovna

rešerše
 • z fondů a zdrojů dostupných ve Slovanské knihovně
ceník

Oddělení hudební

rešerše zpracovává pouze na základě předchozí dohody

 

Karolína Košťálová