Nacházíte se zde: Úvod Služby Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 (kartotéka)

Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 (kartotéka)

Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 byla zpracována v NK ČR v polovině 60.let (excerpce začala v roce 1963, následně probíhaly redakční práce) a měla doplnit článkovou bibliografii Články v českých časopisech průběžně vydávanou od roku 1953. Pro oborové rozdělení  bylo použito třídění Všesvazové knižní palaty (Vsesojuznaja knižnaja palata) využívané v této době v Bibliografickém katalogu ČSSR. Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 nebyla nikdy vydána tiskem, obsahuje cca 500 000 bibliografických záznamů uložených ve více než 1230 krabicích. Součástí bibliografie měl být podle koncepce i bohatý rejstříkový aparát, který však nebyl vypracován nebo se nedochoval. Stejně tak není k dispozici seznam excerpovaných periodik.

Svým charakterem je Retrospektivní článková bibliografie 1945-1952 všeobecnou výběrovou bibliografií. Podle dobové koncepce byly pro výběr, popis, systematické třídění, redakční zpracování a tehdy plánované publikování přejaty v hlavních rysech zásady obdobné jako pro současnou českou a slovenskou článkovou národní bibliografii. Cílem bibliografie bylo zpřístupnit článkový materiál z období bohatého na rychlý revoluční vývoj, ostré třídní boje, budovatelské úspěchy, ale i chyby a omyly období kultu osobnosti. Podle koncepce měly být z českých časopisů excerpovány všechny vědecké časopisy, všechny odborné časopisy celostátního významu, všechen ústřední a krajský tisk, všechny vědecké a odborné sborníky obsahující více než tři stati a dále všechny významné cizojazyčné a cizojazyčně mutované časopisy a sborníky vydávané v českých zemích. Články byly vybírány podle hlediska historického a politického významu (materiály dokumentární a typické pro svou dobu), podle charakteru titulů jednotlivých časopisů (vědecké, odborné, kulturně politické, ústřední deníky, krajský a oblastní tisk apod.), z hlediska autorů (od určitých osobností v určitých časopisech se vybírají všechny články), z hlediska žánrů (s pokyny, které žánry v kterých druzích časopisů přicházejí v úvahu) a z řady jiných hledisek.

Další informace naleznete v článku FRANC, Zdeněk. Česká retrospektivní národní článková bibliografie let 1945-1952. Knihovník. 1964, roč.  IX, č. 10, s. 310-313.

Retrospektivní článkovou bibliografii je možné studovat v Referenčním centru NK ČR. Kromě skupiny XXVI Literární věda je celá bibliografie uložena mimo Referenční centrum. Z tohoto důvodu je nutné předem s pracovníky Referenčního centra domluvit expedici požadovaných částí bibliografie buď osobně, telefonicky na čísle 221 663 239 nebo prostřednictvím e-mailu reference [zavináč] nkp [tečka] cz. Bibliografii ze skupin I - XXV a XXVII - XXX objednávejte alespoň 1 den předem. Pro výběr skupiny, kterou byste měli zájem studovat, můžete použít kompletní seznam tematického rozdělení Retrospektivní článkové bibliografie nebo seznam rozdělení podle jednotlivých skupin.

I. MARXISMUS, LENINISMUS, ZAKLADATELÉ MARXISMU- LENINISMU
II. KOMUNISTICKÉ A DĚLNICKÉ STRANY
III. KOMUNISTICKÉ A POKROKOVÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE
IV. neobsazeno
V. FILOSOFIE
VI. HISTORIOGRAFIE
VII. EKONOMICKÉ VĚDY, POLITICKÁ EKONOMIE
VIII. VNITROPOLITICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ SITUACE
IX. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
X. PLÁNOVÁNÍ, STATISTIKA, DEMOGRAFIE, ÚČETNICTVÍ, ADMINISTRATIVA
XI. FINANCE
XII. PRÁCE, ODBORY
XIII. STÁT A PRÁVO
XIV. VOJENSTVÍ
XV. PŘÍRODNÍ VĚDY
XVI. TECHNIKA A PRŮMYSL
XVII. ZEMĚDĚLSTVÍ
XVIII. DOPRAVA
XIX. SPOJE
XX. OBCHOD, VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ
XXI. KOMUNÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, SLUŽBY OBYVATELSTVU
XXII. ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSTVÍ
XXIII. TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT, HRY, ZÁBAVY
XXIV. VĚDA A KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ
XXV. FONETIKA A FONOLOGIE, JAZYK A MYŠLENÍ. JAZYK A PÍSMO
XXVI. LITERÁRNÍ VĚDA
XXVII. LITERATURA
XXVIII. UMĚNÍ
XXIX. NÁBOŽENSTVÍ
XXX. TISK, KNIHOVNICTVÍ, BIBLIOGRAFIE

Zkratky periodik používané v Retrospektivní článkové bibliografii 1945-1953:
LD - Lidová demokracie
LN - Lidové noviny
MF - Mladá fronta
NO - Národní osvobození
OL - Obrana lidu
RP - Rudé právo
SN - Svobodné noviny
SS - Svobodné slovo
ZN - Zemědělské noviny

Karolína Košťálová