Nacházíte se zde: Úvod Služby Souborné katalogy v ČR

Souborné katalogy v ČR

Souborné katalogy v ČR

SKC - Souborný katalog ČR obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky.

SKAT
AV ČR
TinWeb
VPK
UK
UPOL
UJEP
MUNI
SLU
ZČU
ČVUT
VUT
chemtk
VŠB
VŠE
MZLU

- Souborný katalog LANius (souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven)
- Souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd ČR
- Virtuální souborný katalog knihoven s TinWeb/T Series
- Souborný katalog VPK (periodika z více než 50 českých knihoven)
- Centrální katalog Univerzity Karlovy
- Souborný katalog Univerzity Palackého v Olomouci
- Souborný katalog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
- Souborný katalog Masarykovy univerzity v Brně
- Katalog Slezské univerzity v Opavě
- Úplný katalog Univerzitní knihovny - Západočeská univerzita v Plzni
- Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze
- Souborný katalog Vysokého učení technického v Brně
- Společná chemická knihovna VŠCHT, ÚOCHB, NTK
- Katalog knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
- Souborný katalog Vysoké školy ekonomické
- Souborný katalog Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Medvik

Artlib

- Souborný katalog knih a článků z oblasti lékařství a zdravotnictví (Národní lékařská knihovna)
1994+ (Národní lékařská knihovna)
- Webový portál knihoven z oboru umění a architektury

Karolína Košťálová