Nacházíte se zde: Úvod Služby Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS

Pravidla platná pro knihovny:

NK ČR zprostředkovává MMVS za těchto podmínek:

 1. Uživateli této služby jsou pražské a mimopražské knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku. O přidělení lokační značky může instituce požádat na adrese:
  Národní knihovna ČR
  Oddělení pro souborné katalogy
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1
  Všichni uživatelé jsou povinni při prvním požadavku na MMVS vyplnit evidenční list.
 2. NK ČR poskytuje MMVS jako službu placenou. Účtuje částečnou úhradu nákladů formou předplatného (konta v NK), čtvrtletní fakturou, složenkou nebo hotově. Poplatky za výpůjčku originálu dokumentu se řídí platným ceníkem NK ČR.
 3. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje, které můžete ověřit např. na portálu Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) či pro periodika v katalogu Zeitschriftendatenk (ZDB).
 4. Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (článek, stať ze sborníku).
 5. Každá instituce musí úměrně svým možnostem ověřit požadavek v dostupných informačních zdrojích (databázích, bibliografiích apod.) Pro co nejrychlejší vyřízení objednávek je třeba zjišťovat dostupnost publikací v různých zdrojích (souborné katalogy, JIB).
 6. Objednávky se hradí po dodání dokumentu.
 7. Výpůjčky ze zahraničí se půjčují institucím za těchto podmínek:
  • pražským knihovnám a institucím mohou být výpůjčky poskytnuty absenčně, pokud výpůjčku převezme pověřený pracovník, který podpisem stvrdí, že zajistí prezenčnost výpůjčky v sídle instituce a její včasné vrácení v nepoškozeném stavu.
  • mimopražským knihovnám a institucím jsou výpůjčky poskytovány poštou. Instituce jsou povinny dodržovat všechny předepsané podmínky (prezenčnost, výpůjční lhůtu, trezorové uložení, pojištění zásilky při vracení apod.)
 8. ORMS se specializuje na zprostředkování literatury společenskovědní a přírodovědní popř. literatury z hraničních oborů. Požadavky na zprostředkování literatury z jiných oborů směrujte na vybrané oborové knihovny.
 9. NK ČR neručí za dodání speciálních příloh požadovaných dokumentů.
 10. Pokud nebude objednávka kladně vyřízena do 3 měsíců, bude vám vrácena a v případě zájmu si dokument můžete objednat znovu.

Bližší informace, vysvětlení a tištěné informační materiály jsou k dispozici v ORMS.

Jana Huňová