Nacházíte se zde: Úvod Služby Hala služeb - online předregistrace

Hala služeb - online předregistrace

Počítač je určený pro registraci nových uživatelů Národní knihovny ČR

 1. Vyplňte online formulář (žádost o registraci nového uživatele NK ČR).

 2. Po vyplnění online formuláře dokončete registraci u pultu (přepážky 1, 2). Pro její dokončení bude potřeba, abyste:
  • předložili platný doklad totožnosti
  • uhradili registrační poplatek a poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu
  • podepsali Registrační formulář a Smlouvu u o poskytování knihovnických a informačních služeb

 3. Po dokončení registrace vám vystavíme čtenářský průkaz.

 

The computer is intended for registration of new users of the National Library of the Czech Republic

 1. Fill out the online registration form

 2. After filling out the online registration form, complete the registration at the desk (counters 1, 2). To complete it, you will need to:
  • present a valid identity card
  • pay the registration fee and the fee for the issue of a new reader card
  • sign the registration form and the Agreement on the Provision of Library and Information Services 

 3. Once you have completed your registration, we will get a new reader card from us.