Nacházíte se zde: Úvod Služby World Biographical Archives - přehled

World Biographical Archives - přehledAfrican Biographical Archive / Archives Biographiques Africaines - AfBA
American Biographical Archive - ABA
American Biographical Archive - ABA II
Arab-Islamic Biographical Archive - AIBA
Archives Biographiques Françaises - ABF
Archives Biographiques Françaises. Deuxieme Série - ABF II
Archivio Biografico Italiano - ABI
Archivio Biografico Italiano. Nuova Serie - ABI II
Archivio Biografico Italiano sino al 1996 - ABI III
Archivo Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica - ABEPI
Archivo Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica. Nueva Serie - ABEPI II
Archivo Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica 1960-1995 - ABEPI III
Australasian Biographical Archvie - ANZO-BA
Baltic Biographical Archve - BaBA
Biografisch Archief van de Benelux / Archives Biografiques des Pays du Bénelux - BAB
Biographical Archive of the Classical World - BAA
British Biographical Archive - BBA
British Biographical Archive. Series II - BBA II
Český biografický archiv a Slovenský biografický archív - CSBA
Deutsches Biographisches Archiv - DBA
Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge - DBA II
Greek Biographical Archve - GBA
Hungarian Biographical Archive - UBA
Chinese Biographical Archive - CBA
Indian Biographical Archive - IBA
Japanese Biographical Archive - JaBA
Jewish Biographical Archive - JBA
Polskie Archiwum Biograficzne - PAB
Russian Biographical Archive - RBA
Scandinavian Biographical Archive - SBA
South-East Asian Biographical Archive - SEABA
South-East European Biographical Archive - SOBA
Turkish Biographical Archive - TBA


African Biographical Archive / Archives Biographiques Africaines - AfBA
87 800 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1807-1993
AfBA zahrnuje období od vlády faraónů po současnost, a to nejen biografie lidí se vztahem k černé Africe (objevitelé, cestovatelé, misionáři a místní duchovenstvo, významní tropičtí lékaři atd.), ale i biografie osob, které mají vztah k historii severní a jižní Afriky. AfBA dále uvádí i biografie imigrantů, kolonistů z Evropy i jiných kontinentů a cestovatelů od předislámského období po současnost. AfBA tak odráží rozmanitost Afriky v oblasti politiky, ekonomiky, náboženství, umění a kultury.

přehled biografických archivů


American Biographical Archive - ABA
280 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do počátku 20.století
použité prameny z let: 1702-1956
Vzhledem k historicky se měnícím hranicím a národnostní rozmanitosti lidí, kteří se stali "Američany", se ABA snaží zachovat široký záběr zachycených osobností, a to ve smyslu geografickém (zahrnuje i Kanadu), profesním, etnickém, náboženském, politickém a historickém. Zvláštní úsilí bylo věnováno osobám, které byly po dlouhou dobu vynechávány v "úředních" (oficiálních) historických pramenech, tzn. Afroameričanům, původním obyvatelům Ameriky a ženám. ABA obsahuje biografie od nejranějších dějin po současnost.

přehled biografických archivů


American Biogaphical Archive. Series II - ABA II
172 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 70.let 20.století
použité prameny z let: 1888-1974
Zvláštní pozornost byla v ABA II věnována ženám a těm oblastem společnosti, které byly nedostatečně zastoupeny v ABA. V ABA II tedy můžeme nalézt zvláště biografie Afroameričanů, amerických Židů a dalších etnických skupin, např. původních obyvatel Ameriky. Je zde zahrnuto i velké množství osob, které jsou známy spíše v rámci své komunity nebo profese.

přehled biografických archivů


Arab-Islamic Biographical Archive - AIBA
80 000 osob
zahrnuté časové období: do 90.let 90.století
použité prameny z let: 1760-1995
AIBA zachycuje oblast od Středomoří přes Arabský poloostrov a od střední Asie až po islámskou Indii. Obsahuje informace od předislámského období do současnosti a odráží významnou roli arabské vědy, zvláště na poli medicíny, astronomie a astrologie.
Biografie jsou v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině a italštině.

přehled biografických archivů


Archives Biographiques Françaises - ABF
143 100 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do počátku 20.století
použité prameny z let: 1647-1919
ABF obsahuje biografie z období od počátku francouzské civilizace do začátku 20.století. ABF pokrývá Francii a její regiony, dále pak francouzsky mluvící země jako Švýcarsko, Belgii, kanadské frankofonní provincie a frankofonní kolonie. Uvádí i biografie cizinců, kteří byli během svého života spojeni s Francií.

přehled biografických archivů


Archives Biographiques Françaises. Deuxieme Série - ABF II
201 100 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 80.let 20.století
použité prameny v let: 1841-1990
ABF II může být využíván jako doplněk ABF, ale zároveň jako samostatný zdroj, které se zaměřuje zvláště na 19. a 20.století.

přehled biografických archivů


Archivio Biografico Italiano - ABI
150 500 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 30.let 20.století
použité prameny z let: 1646-1934
ABI pokrývá oblast Itálie včetně dříve nezávislých území jako jsou např. Dalmácie, Malta a Savojsko. Zastoupeny jsou i osoby z bývalých království a vévodství v severní a střední Itálii a Království obojí Sicílie.

přehled biografických archivů


Archivio Biografico Italiano. Nuova Serie - ABI II
218 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 50.let 20.století
použité prameny z let: 1845-1987
ABI II obsahuje nejen nové biografie osob již uvedených v ABI, ale i biografie lidí žijících v 1.polovině 20.století, kteří v ABI nebyli zahrnuti. ABI II je tedy nejen doplňkem ABI, ale i samostatným dílem.

přehled biografických archivů


Archivio Biografico Italiano sino al 1996 - ABI III
120 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1950-1996
ABI III byl koncipován jako doplněk k ABI I a ABI II, zároveň však i jako samostatné dílo. V ABI III je možné nalézt biografie antifašistů, partyzánů, italských bojovníků za svobodu. Další oblastí na kterou se ABI III zaměřuje je svět umění a literatury, i biografie sportovců (např. fotbalisté, závodní jezdci).

přehled biografických archivů


Archivo Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica - ABEPI
123 500 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: od 20.let 20.století
použité prameny z let: 1601-1924
Přibližně polovina pramenů v ABEPI se vztahuje ke Španělsku, Portugalsku a Baleárským a Kanárským ostrovům. Biografické prameny pro 21 latinskoamerických států shromážděné v ABEPI představují unikátní zdroj informací pro toto oblast.

přehled biografických archivů


Archivo Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica. Nueva Serie - ABEPI II
151 700 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 50.let 20.století
použité prameny z let: 1724-1963
ABEPI II obsahuje biografie předních osobností významných španělských a portugalských měst, osobností z různých provincií a osob z oblasti Pyrenejského poloostrova a Baleárských a Kanárských ostrovů.

přehled biografických archivů


Archivo Biográfico de Espańa, Portugal e Iberoamérica 1960-1995 - ABEPI III
110 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 80.let 20.století
použité prameny z let: od roku 1961
ABEPI III je doplňkem předcházejících biografických archivů, ale obsahuje i biografie osob z nejnovějšího období. Prostřednictvím biografií jsou v ABEPI III zachyceny některé významné historické okamžiky, např. jmenování prince Juana Carlose španělským králem, konec kubánské revoluce a první svobodné volby v Chile.

přehled biografických archivů


Australasian Biographical Archive - ANZO-BA
95 100 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 80.let 20.století
použité prameny z let: 1866-1987
ANZO-BA pokrývá oblast Austrálie, Nového Zélandu, Papuy- Nové Guineje a ostrovů v jižním Pacifiku. Časové období použitých pramenů si vynutilo zařadit i články a nekrology z novin a časopisů. Přesto je ANZO-BA zaměřen spíše na historii než současnost. ANZO-BA zahrnuje biografie osob bez ohledu na rasu, sociální vrstvu a povolání, je zde možné nalézt i biografie žen, původních obyvatel a dalších osob, které byly v historických materiálech nedostatečně zastoupeny.

přehled biografických archivů


Baltic Biographical Archive - BaBA
105 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1650-1993
BaBA obsahuje biografické údaje občanů baltských států i osob, které v pobaltských zemích pracovaly a měly vliv na tento region v minulosti i současnosti. Pokud to je možné jsou uváděny i údaje o osobách žijících v exilu.

přehled biografických archivů


Biografisch Archief van de Benelux / Archives Biografiques des Pays du Bénelux - BAB
65 300 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: začátku 20.století
použité prameny z let: 1581-1938
Geograficky pokrývá BAB území Holandska, Belgie, Lucemburska, Zeelandu, Haarlemu, Vlissingenu, Monsu, Brabantu, Cambrai a bývalých holandských kolonií v Indii, Antilách a Surinamu a Belgickém Kongu. V BAB jsou uvedeny osoby mezinárodního, národního, regionálního nebo lokálního významu.

přehled biografických archivů


Biographical Archive of the Classical World - BAA
120 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: 8.stol. př.n.l. - 8.stol.n.l.
použité prameny z let: 1545-1989
BAA pokrývá téměř 1500 let v historii této části světa, osobnosti z období před 8.stol.př.n.l. nejsou vzhledem ke svému mytologickému charakteru uvedeny. BAA zahrnuje území, která byla ovládaná helénskými a římskými vládci od Lusitánie po Indii a od Británie k severní Africe.

přehled biografických archivů


British Biographical Archive - BBA
168 800 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 20.let 20.století
použité prameny z let: 1601-1929
BBA obsahuje biografie osob z Anglie, Skotska, Walesu, Irska a všech britských kolonií a to až do získání nezávislosti nebo politické samosprávy. Časově zahrnuje BBA osoby od předřímského období do počátku 20.století. V BBA je možné nalézt i biografie lidí, které nejsou uvedeny v Dictionary of National Bibliography (DNB). U osob, jejichž biografie se nachází i DNB, je v BBA uvedena vysvětlující poznámka.

přehled biografických archivů


British Biographical Archive. Series II - BBA II
154 600 osob                                                           Rejstřík - online,CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 50.let 20.století
použité prameny z let: 1601-1974
BBA II klade důraz zvláště na 19. a 20.století, pozornost je věnována především regionálním informacím a důležitým oblastem jako jsou rozhlas, televize, politika a literatura.

přehled biografických archivů


Český biografický archiv a Slovenský biografický archív - CSBA
110 000 osob
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1598-1992
CSBA zahrnuje biografie osob, které žily a pracovaly na územích České a Slovenské republiky a které ovlivnily politický vývoj, ekonomiku, náboženství, umění a kulturu v Čechách, na Moravě a Slezsku a na Slovensku od 8.století do současnosti.

přehled biografických archivů


Deutsches Biographisches Archiv - DBA
213 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do roku 1910
použité prameny z let: 1707-1913
DBA je základním souborem biografickým pramenů pro celou německy mluvící oblast. Zahrnuje biografie z děl vydaných v Rakousku, Švýcarsku a dalších oblastí, kde se německy psalo nebo mluvilo (např. Východní Prusko, Slezsko, Pomořansko, Livonsko)

přehled biografických archivů


Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge - DBA II
280 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 60.let 20.století
použité prameny z let: 1844-1988
DBA II se zaměřuje převážně na osobnosti 19. a 1.pol. 20.století, je zde možné nalézt biografie spisovatelů, teologů, právníků, lékařů, dále biografie osob aktivních v oblasti průmyslu, filmu, sportu a automobilového a leteckého průmyslu.

přehled biografických archivů


Greek Biographical Archive - GBA
90 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: 4.stol. n.l. - 80.léta 20.století
použité prameny z let: 1680-1996
GBA pokrývá období od 4.stol. do současnosti včetně Byzantského císařství, Osmanské říše a doby národního obrození (1821-1832). GBA zahrnuje oblast Řecka, Malé Asie, Egejských ostrovů a jižní Itálie pro byzantské období. Biografické informace jsou v moderní řečtině, němčině, angličtině, francouzštině, italštině a latině. Biografie napsané řeckým písmem byly seřazeny na základě pravidel pro katalogizaci (RAK - Regeln für Alphabetische Katalogisierung).

přehled biografických archivů


Hungarian Biographical Archive - UBA
90 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1559-1995
Maďarsko bylo kulturně ovlivňováno svými sousedy a samo uplatňovalo svůj vliv v okolních zemích - Sedmihradsku, Horních Uhrách, částech Slovinska, Chorvatsku a Krajině. UBA proto obsahuje i biografie osob, které nejsou maďarské národnosti, ale žily a pracovaly v daném prostoru v období od 9.století, během rakousko-uherského císařství až do současnosti.
Biografie v UBA jsou v maďarštině, latině, němčině a angličtině.

přehled biografických archivů


Chinese Biographical Archive - CBA
67 200 osob                                                           Rejstřík - online, tištěný
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1898-1994
CBA obsahuje biografie osob žijících v čínské kulturní sféře, tyto biografie objasňují rozmanité vztahy mezi Čínou a ostatními asijskými státy, Evropou i Amerikou. V CBA je možné nalézt informace o osobnostech, jež formovaly čínskou politiku, ekonomii, vědu, náboženství a a kulturu, včetně biografií lidí jiných národností, kteří v Číně žili a pracovali.
Pro srozumitelnost bylo 44 000 biografií (biografických článků) z čínských základních děl opatřeno anglickými abstrakty

přehled biografických archivů


Indian Biographical Archive - IBA
148 000 osob                                                           Rejstřík - online, tištěný
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1815-1995
Geograficky pokrývá IBA celou nerozdělenou Indii, tak jak byla známá v předkoloniálním a koloniálním období, tzn. že kromě Indie zahrnuje i Pákistán, Bangladeš a Srí Lanku. Obsahuje biografie mudrců, ranných vládců, misionářů, státních úředníků těch zemí, které toto území kolonizovaly, a v období samostatnosti biografie vlastenců a bojovníků za svobodu. V IBA lze nalézt biografie Britů, Francouzů, Portugalců i osob dalších národností, jejichž život byl spojen s tímto subkontinetem.

přehled biografických archivů


Japanese Biographical Archive - JaBA
65 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: do roku 1998
použité prameny z let: 1646-1998
JaBA zpřístupňuje biografické informace o osobách ze všech časových období japonské historie, od nejrannějších dob po současnost. Obsahuje i údaje o osobách jiných národností, které žily a pracovaly v Japonsku, např. misionáři, objevitelé, cestovatelé, dobrodruzi a koloniální obchodníci. Biografie jsou v japonštině, angličtině, němčině, francouzštině a dalších západních jazycích. Pro srozumitelnost bylo 25 000 biografií (biografických článků) z japonských základních děl opatřeno anglickými abstrakty.

přehled biografických archivů


Jewish Biographical Archive - JBA
75 000 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištený
zahrnuté časové období: do roku 1948
použité prameny z let: 1781-1958
JBA nemá jako jediný z biografických archivů žádné národnostní ani geografické omezení. V JBA se odráží mezinárodní role, kterou hráli Židé v náboženství, kultuře, ekonomii a politice až do založení Izraele v roce 1948.

přehled biografických archivů


Polskie Archiwum Biograficzne - PAB
88 500 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 50.let 20.století
použité prameny z let: 1655-1951
PAB podává úplný obraz historického, politického, sociálního a kulturního vývoje Polska. Výběr osob odráží fakt, že Polsko a jeho hranice se pod vlivem historických událostí měnily. Proto PAB zahrnuje biografie lidí, kteří žili na území, jež bylo v daném časovém období chápáno jako Polsko, a osob žijících v centrálním Polsku během období jeho dělení.

přehled biografických archivů


Russian Biographical Archive - RBA
80 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: do roku 1917
použité prameny z let: 1827-1995
RBA zahrnuje období od nejranějších dějin, vládu Rurikovců, přes krátké, ale významné období zmatků až do konce Romanovské dynastie v roce 1917. V RBA je možné nalézt všechny ruské státy, např. Bělorusko, Ukrajinu atd. Biografie jsou hlavně v ruštině, ale i v němčině, angličtině a francouzštině.

přehled biografických archivů


Scandinavian Biographical Archive - SBA
155 500 osob                                                           Rejstřík - online, CD-ROM, tištěný
zahrnuté časové období: do 50.let 20.století
použité prameny z let: 1621-1986
SBA uvádí osobnosti pocházejí z Dánska, Finska, Islandu, Norska, Švédska, Faerských ostrovů, Grónska, Karélie, Ingrie (Ingermarland) a Laponska. Dále jsou zde biografie osob ze starých kolonií - Dánská západní Indie, Tranquebar, pobřeží Guinee, Šlesvicko-Holštýnsko a Pomořansko, a to vše v období od 8.století do 50.let 20.století

přehled biografických archivů


South-East Asian Biographical Archive - SEABA
55 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1880-1997
SEABA pokrývá Brunej, Kambodžu, Indonésii, Laos, Malajsii, Myanmar (do roku 1989 Barma), Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam. SEABA odráží koloniální období i následující boje za samostatnost. V SEABA je možné vedle sebe nalézt biografie lidí rozličného sociálního, geografického a kulturního původu. SEABA tak odráží rozmanitost jihovýchodní Asie a dokládá, jak pestrá historie ovlivnila skladbu současné společnosti v těchto zemích.
Pro srozumitelnost bylo 10 000 biografií (biografických článků) původně v asijských jazycích opatřeno anglickými abstrakty.

přehled biografických archivů


South-East European Biographical Archive - SOBA
80 000 osob
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1711-1995
SOBA zahrnuje biografické údaje pro Albánii, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Makedonii, Srbsko a Černou Horu. V SOBA je pokryto období od 9.století do současnosti. Biografie jsou v rumunštině, bulharštině, albánštině, srbochorvatštině, slovinštině a makedonštině, ale i v němčině, angličtině, francouzštině a italštině.

přehled biografických archivů


Turkish Biographical Archive - TBA
60 000 osob                                                           Rejstřík - online
zahrnuté časové období: do 90.let 20.století
použité prameny z let: 1836-1998
TBA je věnován historii a kultuře Osmanské říše a Turecka. Pokrývá časové období od 11.století, kdy byla Osmanská říše založena, až od současnosti, tedy až po moderní Tureckou republiku. TBA zahrnuje biografie osob rozličného etnického původu, náboženského cítění, sociálních skupin a povolání. Odráží i živé kontakty této oblasti s Evropou. TBA obsahuje i biografie osob jiných národností, které ovlivnily osmanskou a tureckou historii. Biografie jsou v turečtině, ale i angličtině, francouzštině, němčině, italštině a latině.

Jana Huňová