Nacházíte se zde: Úvod Služby Elektronické žádanky MS v ČR

Elektronické žádanky MS v ČR

Tato stránka vznikla na základě reakce knihoven na výzvu v konferenci Knihovna a na základě informací využívaných meziknihovními službami NK ČR. Obsahuje odkazy na knihovny, které umožňují objednávat meziknihovní služby prostřednictvím elektronických formulářů vystavených na svých www stránkách. Následující stránka by tedy měla sloužit všem knihovnám nejen k urychlení meziknihovních objednávek, ale také pro inspiraci při tvorbě vlastních formulářů.
Pro objednávání meziknihovních služeb můžete využívat systém ZÍSKEJ.
Další knihovny se mohou kdykoliv připojit - prosíme, kontaktujte Mgr. Karolínu Košťálovou.

Ústřední knihovny a krajské knihovny
Vysokoškolské knihovny
Veřejné knihovny
Odborné knihovny

Knihovny, které přijímají objednávky prostřednictvím e-mailu
- tyto knihovny nemají elektronické formuláře pro potřeby meziknihovních služeb, ale nabízejí možnost objednávat uvedené služby pomocí e-mailu

Sigla Název knihovny Informace o MVS Elektronická žádanka
ABA001 Národní knihovna ČR MVS Žádanka
ABA004 NK ČR - Slovanská knihovna MVS Žádanka
ABA007 Knihovna Akademie věd ČR MVS Žádanka MS
Žádanka MMS
ABA008 Národní lékařská knihovna MVS Žádanka
ABA013 Národní technická knihovna MVS Žádanka
BOA001 Moravská zemská knihovna MVS Objednávání prostřednictvím katalogů na základě přiděleného hesla.
- jméno a heslo je možné získat na misvo@mzk.cz
CBA001 Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích
Žádanka
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové MVS Žádanka
HBG001 Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod MVS Žádanka
Prostřednictvím katalogu - před objednáváním je potřeba se zaregistrovat
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně MVS Objednávání prostřednictvím katalogu na základě přiděleného hesla Jméno a heslo je možné získat na mvs@svkkl.cz
Žádanka pro jednorázovou objednávku.
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci MVS Žádanka
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci MVS Objednávání prostřednictvím katalogu pro registrované institucionální uživatele VKOL. Více informací získáte na mvs@svkkl.cz.
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě MVS Žádanka
PAG001 Krajská knihovna, Pardubice MVS Objednávání prostřednictvím katalogu na základě přiděleného hesla.
Jméno a heslo je možné získat na j.moriova@knihovna-pardubice.cz
ULG001 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem MVS Žádanka
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín MVS Žádanka

 

nahoru

Sigla Název knihovny Informace o MVS Elektronická žádanka
ABA006 Vysoká škola ekonomická MVS Žádanka
ABD001 Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací, Praha
SVI FF UK poskytuje MVS zprostředkovaně (nemá ústřední knihovnu) z fondů knihoven FF UK
MVS Žádanka
ABD005 Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna, Praha MVS Žádanka
ABD006 Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta
- Ústav vědeckých informací
, Praha
MVS Žádanka
ABD007 Univerzita Karlova - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF MVS Žádanka
ABD008 Univerzita Karlova - 3.lékařská fakulta, Praha MVS Žádanka

ABD012
ABD013
ABD044
ABD045
ABD046
ABD063
ABD157
Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta
Oborová knihovna chemie
Geologická knihovna
Knihovna katedry botaniky
Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie
Knihovna kateder zoologie
Geografická knihovna
Ústav pro životní prostředí
Žádanka
ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna MVS Žádanka
ABD107 Univerzita Karlova v Praze - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Žádanka
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna, Brno MVS Žádanka
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna, Brno MVS Žádanka
BOD006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MVS Žádanka
BOD031 Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna, Brno MVS Žádanka
BOD115 Vysoké učení technické - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum, Brno MVS Žádanka
CBD001 Jihočeská univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna MVS Žádanka - knihy
- články
HKD001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta - Lékařská knihovna, Hradec Králové
Žádanka
OLD012 Univerzita Palackého - Ústřední knihovna MVS Žádanka
OPD001 Slezská univerzita - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna, Opava MVS Žádanka
OSD001 Ostravská univerzita - Univerzitní knihovna MVS Žádanka
PAD001 Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovna MVS Žádanka
PND001 Univerzita Karlova - Lékařská fakulta
- Středisko vědeckých informací
, Plzeň
MVS Žádanka
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna, Plzeň MVS Žádanka
ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna MVS Žádanka

 

nahoru

Sigla Název knihovny Informace o MVS Elektronická žádanka
CRG001 Městská knihovna Chrudim Žádanka
KAG001 Regionální knihovna Karviná MVS Pro bližší informace kontaktujte Informační oddělení -   informacni@rkka.cz
KMG001 Knihovna Kroměřížska, Kroměříž MVS Žádanka
UOG001 Městská knihovna, Ústí nad Orlicí MVS Žádanka

 

nahoru

Sigla Název knihovny Informace o MVS Elektronická žádanka
ABA009 Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha MVS Žádanka
ABC004 Státní zdravotní ústav MVS Žádanka
ABC048 Institut klinické a experimentální medicíny MVS Žádanka

 

nahoru

Sigla Název knihovny Informace o MVS E-mail pro MVS
BOD030 Vysoké učení technické - Fakulta informačních technologií - Knihovna , Brno MVS knihovna@fit.vutbr.cz
BOD018 Masarykova univerzita - Fakulta informatiky, Brno knihovna@fi.muni.cz
CBD005 Jihočeská univerzita - Teologická fakulta - Knihovna, České Budějovice knihovna@tf.jcu.cz
KVG001 Krajská knihovna, Karlovy Vary MVS mvs@knihovnakv.cz
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě MVS mvs@svkos.cz
pujcovna@svkos.cz
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna, Ústí nad Labem mvs@pf.ujep.cz
ULE201 Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem martina.vlckova@mnul.cz
VYG001 Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov mvs@kkdvyskov.cz,


Jana Huňová