Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - červen 2024

Přehled výstav - červen 2024

Pol-ský slabikář
Kultovní polská díla na plakátech mladých výtvarníků

12. 6. – 31. 7. 2024

Plakát - Tisková zpráva - Fotogalerie z vernisáže

Jak definovat moderní národní kulturu ve 44 dílech? Vybrat ta, z nichž se stala mezinárodní značka země? Bude to v Polsku spíše Zaklínač, Solaris nebo Pianista? Jenom slova nestačí – experimentální plakáty jedenácti mladých polských výtvarníků se pokoušejí hledat odpovědi a klást vlastní otázky.
Výstava přibližuje 44 děl, která vznikla v Polsku po roce 1918 a získala mezinárodní věhlas, nebo jsou typická pro tvorbu autorů či autorek, jejichž renomé překročilo národní hranice. Od literatury přes hudbu, výtvarné umění a film najdete slavná jména jako Agnieszka Holland, Stanisław Lem, Andrzej Wajda, Olga Tokarczuk, Robert Konieczny, Tomasz Bagiński, Andrzej Sapkowski, Alina Szapocznikow, Roman Ingarden, Magdalena Abakanowicz, Wilhelm Sasnal, Jerzy Grotowski, Krzysztof Penderecki, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Krzysztof Kieślowski. Neméně zajímavé jsou však plakáty mladých polských výtvarníků, kteří jejich díla převádějí do symbolického grafického jazyka. Jsou poctou dalšímu fenoménu: polské škole plakátu. Připraven je také čtenářský koutek s výběrem knih věnovaných vybraným osobnostem.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Út - ne 10.00 – 18.00 hod. 
Vstup zdarma


Kulturní aktivity žen ve středověku: Královny - Šlechtičny - Měšťanky

17. 5. – 29. 6. 2024

Plakát - Tisková zpráva

V porovnání s muži měly ženy ve středověké společnosti omezenější možnosti, jak zasahovat do politického, ekonomického a kulturního života společnosti. Přesto byla jejich role ve všech těchto oblastech nezanedbatelná. Cílem výstavy je představit paletu forem, jimiž urozené i neurozené ženy uplatňovaly svůj vliv a působily jako kulturní činitelé v širokém slova smyslu: podílely se na vytváření materiální i duchovní kultury a současně tyto prostředky používaly k naplnění své politické role a posílení vlastního či rodového mocenského postavení. Aktivity žen představíme ve třech tematických okruzích: ženy političky, ženy zakladatelky a ženy čtenářky.

Doprovodné přednášky k výstavě:
Zasedací sál, patro, od 17 hod.
11. 6. - Zakladatelky klášterů, abatyše, řeholnice – středověké ženy aktivní i pasivní >>
18. 6. - Vznešené ženy středověku: reprezentace, moc a mecenášství >>

Výstavní chodba, přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Vasil Bykav - 100
20. 6. – 31. 8. 2024

Fotogalerie z vernisáže

Výstava, kterou pořádá Osvětový spolek Skaryna ve spolupráci s Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou u příležitosti stého výročí narození spisovatele, představí prostřednictvím jeho knižní tvorby a překladů z fondů Slovanské knihovny, originálů dopisů, fotografií i osobních předmětů jeho životní cestu.
Vasil Bykav (19. 6. 1924 – 22. 6. 2003) byl a je jedním z nejvýznamnějších a nejčtenějších běloruských spisovatelů jak ve své vlasti, tak v zahraničí. Zároveň zůstává pro Bělorusy velkou morální autoritou. Podle jeho literárních děl vznikly filmy, divadelní hry a také balet. Většina jeho románů byla přeložena i do češtiny.
Jako odpůrce Lukašenkova režimu pobýval poslední roky života většinou v zahraničí. Na pozvání Václava Havla strávil několik měsíců i v Praze.

Výstavní chodba, 1. patro (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Diplomanti Katedry volného umění UMPRUM 2024
27. 6. - 4. 7. 2024

Výstava představí závěrečné práce třinácti letos diplomujících studentů Katedry volného umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Absolventi pěti ateliérů reprezentují současné přístupy k rozličným uměleckým médiím od malířství, sochařství přes instalace, video a film. Jednotlivá díla se svým umístěním zároveň snaží podtrhnout historický charakter běžně nepřístupných prostor bývalé studovny Technické knihovny v Klementinu.

Sál č. 101, 1. patro (vchod B)
Po - so 9.00 - 18.00 hod. 
Vstup zdarma


Otevírací doba a vstupné

Výstavní chodby v přízemí a 1. patře (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod. (v otevírací době NK)
jednodenní vstupenka 20 Kč
s platným čtenářským průkazem NK vstup zdarma


Galerie Klementinum (vchod B)
Út - ne 10.00–18.00 (v termínu výstav)
Vstupné: zdarma

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení nakladatelství a výstavnictví
Mariánské nám. 190/5
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
vystavnictvi@nkp.cz