Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Exponát měsíce - leden 2022

Exponát měsíce - leden 2022

5. 1. - 1. 2. 2022 Předsálí Všeobecné studovny, přízemí (vchod A), po-so: 9.00-19.00 (v provozní době NK)
Vstupné 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Bible hallská
Druhé vydání evangelické redakce biblického textu v češtině z roku 1745. Bible byla vytištěna v německém Halle nad Sálou v Tiskárně sirotčího domu (německy Waisenhaus) nákladem slezského knihkupce Samuela Trautmanna. Tisk této bible v Čechách nepřipadal v úvahu, neboť od uzákonění Obnoveného zřízení zemského v roce 1628 byla u nás všechna nekatolická vyznání zakázána. Na české území byla distribuována tajně a patřila zde k prohibitní literatuře, za jejíž četbu hrozily přísné tresty. Legálně se v Čechách mohla užívat až po roce 1781, kdy byla vyhlášena náboženská svoboda. Bible byla předána prezidentu T. G. Masarykovi, jak dokládá vepsané věnování. Novou knihovní signaturu 54 S 284 tohoto vzácného exempláře připsala do generálního lístkového katalogu v roce 1961 knihovnice a bibliografka Bedřiška Wižďálková. Podrobné osudy knihy a její cesta do Národní knihovny jsou uvedeny v popisu u exponátu ve vitríně.

NK ČR sign. 54 S 284 (titulní list viz obr. č. 1), druhé vydání z roku 1745