Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Přehled výstav - září 2021

Přehled výstav - září 2021

Čteme. Čteme? Čtěme!

30. 8. - 15. 10. 2021

Plakát

Výstava seznamuje s dějinami čtení, jeho rozmanitými podobami a výzkumem. Je zaměřena především na výzkumy uskutečněné až po roce 2000. Jejich výsledky ukazují mnoho zajímavého, například zaměření české čtenářské populace nebo důvody, proč čteme, či nečteme, a také vývoj těchto jevů v čase. Autoři výstavy vyzdvihují význam rodiny ve výchově k budoucímu čtenářství a dobrým čtenářským návykům. Poukazují také na roli knihoven, škol a knižního trhu.
Kolektiv autorů pod vedením prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A., čerpal data pro účely výstavy z výzkumů: Výzkum čtenářů a čtení v ČR (uskutečnil se v letech 2007, 2010, 2013 a 2018) a Výzkum čtení dětí a mládeže v ČR (proběhl v letech 2013/2014, 2017).

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby
1. 9. - 15. 9. 2021

Plakát - Tisková zpráva - Fotogalerie z výstavy
Reportáž z výstavy CNN Prima (čas 13.30 na videu)

Výstava originálu významné středověké rukopisné památky k 600. výročí jejího sepsání

Bibli, která vznikala na hradě Lipnici nad Sázavou, zapůjčilo Muzeum Bible v americkém Washingtonu a na výstavě ji doplní další středověké kodexy ze sbírek Národní knihovny ČR. Latinsky psaná Lipnická bible patří mezi nákladnější pozdně středověké kodexy a je tichým svědkem neklidných časů husitských válek. Kromě originálů představí výstava také proces vzniku středověkých kodexů od samotného napsání, přes vytváření výzdoby až po jejich vazbu i to, jak byly tehdejší biblické a teologické rukopisy v pozdně středověkých Čechách užívány.

Tématu Lipnické bible bude věnována i přednáška 7. 9. od 17 h v Zasedacím sále v 1. patře.

Zrcadlová kaple Klementina
Po - ne 9.00 - 19.00
Vstup zdarma


(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945
7. 9. - 30. 10. 2021

Plakát - Pozvánka - Fotogalerie z vernisáže - Fotogalerie z výstavy

Výstava, kterou připravilo Collegium Europaeum, výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR, se koná u příležitosti dvojího stoletého jubilea: založení Ukrajinské svobodné univerzity a zahájení tzv. ruské pomocné akce – programu československé státní finanční a organizační pomoci uprchlíkům z rozpadlého Ruského impéria. Univerzita vznikla na počátku roku 1921 ve Vídni, záhy přesídlila do Prahy. Zde se stala důležitým intelektuálním a kulturním střediskem prvorepublikového Československa. Od roku 1945 sídlí v německém Mnichově.
Prostřednictvím medailonů čelných ukrajinských vědců a intelektuálů přibližují autoři výstavy Petr Hlaváček a Mychajlo Fesenko osudy ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Poprvé byla výstava představena v roce 2015 na FF UK, kdy vyšla i stejnojmenná doprovodná kniha, aktuální instalaci připravily Collegium Europaeum, Slovanská knihovna a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Po - so 9.00 - 19.00 hod.
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma


170 let od založení Archivu hlavního města Prahy
1. 9. - 29. 9. 2021

Plakát - Fotogalerie z vernisáže

Archiv hl. města Prahy je jednou z nejstarších paměťových institucí v České republice. Byl založen roku 1851 rozhodnutím pražské městské rady. Výstava je nahlédnutím do jeho historie, během níž byly shromažďovány, uchovávány a zpřístupňovány historicky významné dokumenty vzešlé z činnosti pražské samosprávy, jí zřízených institucí a obyvatel Prahy.

Areál Klementina / Studentské nádvoří
Denně 5.30 - 22.00 hod.
Vstup zdarma


Otevírací doba a vstupné

Výstavní chodba v přízemí(vchod A)
Po - pá 9.00 - 19.00 hod. (v otevírací době NK)
jednodenní vstupenka 10 Kč
s platným čtenářským průkazem NK vstup zdarma

Exponát měsíce

2020
leden únor březen

2019
říjen listopad prosinec

Kontakty

Národní knihovna ČR
Oddělení výstav
Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel. 221663332, 221663427
exhibition@omega.nkp.cz