Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Exponát měsíce - listopad 2019

Exponát měsíce - listopad 2019

Listopad 2019

List z Gutenbergovy Bible
(Mohuč, cca 1454, Národní knihovna ČR, sign. 39 B 54)

Johann Gutenberg se rozhodl ukázat přednosti své nové technologie výroby knih, kterou doposud zkoušel jen na útlých titulech, na tisku latinské Bible. S vlastní výrobou započal v Mohuči roku 1452 a tisk dokončil asi 1454. Gutenbergova Bible se stala symbolem typografického věku a je dnes vůbec nejdražší tištěnou knihou na světě. Z původních 180 exemplářů se dodnes dochovala necelá padesátka. Praha o výtisk Gutenbergovy Bible přišla na počátku 19. století, kdy záhadně zmizel z Nostické knihovny na Malé Straně. Přes různé aukční domy nakonec doputoval do knihovny, kterou v Kalifornii založil železniční magnát Henry E. Huntigton. Jediným Gutenbergovým tiskem chovaným na našem území tak až do nedávného objevu dvou výtisků tzv. Mohučského odpustkového listu byl jeden neúplný list z Gutenbergovy Bible (Izaiáš 7,25–10,13; s ručně doplněnými červenými a modrými iniciálkami a čísly biblických kapitol), který Národní knihovna získala nákupem od pražského právníka a sběratele Zdeňka Pobudy v roce 1946. Ten jej před 2. světovou válkou zakoupil ve vídeňském antikvariátu Gilhofer. Patří k většímu souboru 24 listů, který byl počátkem dvacátých let minulého století objeven ve fondu Univerzitní knihovny ve Freiburgu im Breisgau. V polovině 16. století posloužily knihvazači jako makulaturu pro výrobu lepenkových desek. Freiburská knihovna si z finančních důvodů ponechala jen tři listy a zbylé prodala.