Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Stát se čtenářem

Chci se stát čtenářem

Čtenářem Národní knihovny ČR se může stát každý občan starší 15 let. S výjimkou výpůjček mimo budovu mají všichni čtenáři přístup ke službám ve stejném rozsahu. Služby knihovny lze využívat na základě registrace (vždy na dobu jednoho roku) doložené čtenářským průkazem.

Registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem mohou:

 

Registraci je možné uskutečnit

  • osobně u příslušné přepážky v Hale služeb, k vydání čtenářského průkazu je třeba splnit dané podmínky a zaplatit příslušný poplatek
  • vzdáleně - pro vzdálenou registraci je třeba splnit dané podmínky a zaplatit příslušný poplatek; vzdáleně registrovaní uživatelé NK ČR mají přístup k vybraným zdrojům a službám, vzdáleně registrovaným uživatelům NK ČR není vydáván čtenářský průkaz


Předregistrace

Potenciálním zájemcům o využívání služeb NK ČR je k dispozici i tzv. předregistrace. Její výhodou je možnost předem objednat vybrané dokumenty, které budou po dokončení registrace připraveny ke studiu. Registraci je třeba dokončit osobně v Hale služeb.

 

Návštěvníci, kteří si chtějí prohlédnout studovny (a seznámit se s nabízenými službami), si mohou zakoupit jednodenní vstupenku. Tito návštěvníci mohou: