Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Knihovní fondy a služby (KFS)

Knihovní fondy a služby (KFS)

telefon: 221 663 213, 221 663 614 (Hostivař)
Mgr. Lenka Maixnerová - CV
e-mail: lenka.maixnerova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Knihovní fondy a služby
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
náměstkyně sekce: Mgr. Lenka Maixnerová
zástupce:
odbory - ředitelé/ky:

1. Odbor doplňování fondů - Bc. Michal Záviška (l. 327)  

2. Odbor zpracování fondů - Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)
3. Odbor služeb -  Mgr. Karolína Košťálová (l. 161)
4. Odbor správy fondůMgr. Anna Vandasová (l. 580)
5. Odbor ochrany knihovních fondů - Ing. Petra Vávrová PhD. (l. 575)

Knihovní fondy a služby (KFS)
Je útvarem na úrovni sekce, v jeho čele stojí náměstek/náměstkyně. Systematicky doplňuje, zpracovává, spravuje a ochraňuje konzervační fondy, univerzální knihovní fondy a studijní fond. Spravuje rezervní fondy. Poskytuje komplexní veřejné knihovnické a informační služby vázané na tyto fondy i na externí fondy a informační zdroje. Plní funkci národní bibliografické agentury a agentury CIP, národní agentury ISBN a ISMN, národního centra meziknihovních služeb ČR a národního centra pro mezinárodní výměnu oficiálních publikací. Je centrem Souborného katalogu ČR a jmenných i věcných národních autorit. Dává připomínky, podněty, návrhy a doporučení v rámci legislativního a normativního procesu, týkajícího se kulturního dědictví. Prostřednictvím příslušných odborných útvarů zajišťuje v oblasti své působnosti koncepční, koordinační, metodickou a kontrolní činnost a spolupráci na národní i mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Lenka Maixnerová