Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor doplňování fondů (ODF)

Odbor doplňování fondů (ODF)

telefon: 221 663 327
fax:
e-mail: michal.zaviska@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor
doplňování fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel odboru:

Bc. Michal Záviška

zástupce:
oddělení - vedoucí: 1. Odd. mezinárodních agentur - Mgr. Eva Knollová (l. 230)
2. Odd. doplňování domácích dokumentů - Mgr. Olga Zeinertová (l. 290,323)
3. Odd. doplňování zahraničních dokumentů - Mgr. Irena Burešová (l. 225)

Odbor doplňování fondů (ODF)

Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. V souladu se stanoveným profilem doplňování (KONSPEKT) systematicky doplňuje národní konzervační fond (NKF), univerzální knihovní fond (UKF) a studijní fond (SF). Zabezpečuje souběžné a retrospektivní doplňování domácích dokumentů (s výjimkou periodik) a výběrové doplňování zahraničních dokumentů (s výjimkou nákupu a darů periodik). Vede prvotní evidenci získaných dokumentů. Je Národní agenturou ISBN a ISMN v ČR a národním centrem pro mezinárodní výměnu oficiálních publikací. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Michal Záviška