Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor ochrany knihovních fondů

Odbor ochrany knihovních fondů

telefon: 221 663 575
fax:
e-mail: petra.vavrova@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Odbor ochrany knihovních fondů
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
ředitelka odboru: Ing. Petra Vávrová PhD.
zástupce: Mgr. Jitka Neoralová
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří - Mgr. Jitka Neoralová (l. 582,515)
2. Oddělení restaurování -
3. Oddělení preventivní konzervace - Dana Novotná (l. 488)

Odbor ochrany knihovních fondů
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Cílem odboru je komplexní ochrana a péče o fyzický stav knihovních fondů. Činnost je zaměřena na monitorování klimatických parametrů a čistotu depozitářů pro ukládání knihovních fondů, individuální a hromadnou konzervaci a restaurování knihovních fondů, knižní vazbu a další činnosti z oblasti ochrany. Podílí se na plánování a realizaci preventivních opatření proti haváriím a živelním pohromám a na zvládání jejich následků. Dává připomínky, podněty, návrhy a doporučení v rámci legislativního a normativního procesu. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod v oblasti ochrany knihovních fondů. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Petra Vávrová