Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor správy fondů (OSF)

Odbor správy fondů (OSF)

telefon: 221 663 521
fax:
e-mail: tomas.foltyn@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Odbor správy fondů
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
ředitel odboru: Mgr. Tomáš Foltýn
zástupce: Mgr. Anna Cajthamlová
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení organizace fondů - Irena Ljubková (l. 124)
2. Oddělení revize fondů - Ing. Eva Forstová (l. 285)
3. Oddělení správy Národního konzervačního fondu - Mgr. Anna Cajthamlová (l. 580,526)
4. Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu - Mgr. Miroslav Horský (l. 375)
5. Centrální depozitní knihovna - PhDr. Jan Sobotka (l. 253)
6. Oddělení strategického plánování digitalizace knihovních fondůMgr. et Bc. Michaela Bežová
(l. 102)
7. Oddělení přípravy dokumentů - RSDr. Ivan Ljubka (l. 532, 545)
Odbor správy fondů
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Spravuje národní konzervační fond, univerzální knihovní fondy a studijní fond, spravuje rezervní fondy. Komplexně se zabývá správou, organizací, revizí a ukládáním uvedených fondů. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod v oblasti správy knihovních fondů. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Tomáš Foltýn