Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení organizace fondů

Oddělení organizace fondů

telefon: 221 663 124
fax:
e-mail: Miluse.Hornickova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor správy a ochrany fondů - odd. organizace fondů
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15 – Hostivař
vedoucí oddělení: Miluše Horníčková
zástupce: Michal Šunda (l. 143)
Oddělení organizace fondů
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Je výstupním pracovištěm linky zpracování, tj. organizuje uložení knihovních fondů přidělováním signatur novým přírůstkům a provádí jejich adjustaci, navrhuje změny v systému signatur, organizaci a výstavbě sbírek, spravuje místní katalogy a místní seznamy. Provádí opravy a redakci vybraných záznamů v OPAC, vede evidenci a zajišťuje předávání svazků do interní a externí vazby podle dohodnutých kritérií, podílí se na provádění kontroly úplnosti průchodu přírůstků linkami zpracování a výsledky předává příslušným oddělením.

Miluše Horníčková