Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení revize fondů

Oddělení revize fondů

telefon: 221 663 285
fax:
e-mail: Eva.Forstova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor správy a ochrany fondů - odd. revize fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí oddělení: Ing. Eva Forstová
zástupce: Jana Tašková

Oddělení revize fondů

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Provádí běžné periodické i mimořádné revize knihovních fondů v souladu s platnými právními předpisy, přešetřuje případy dočasné nezvěstnosti knihovních jednotek, předkládá ke schválení a provádí odpisy z knihovních fondů NK. Na základě výsledků revizí vytváří podklady pro aktualizaci a doplňování UKF a podílí se na hledání náhrad za čtenářské ztráty. Vybírá a označuje knihovní jednotky vyžadující mimořádný způsob ochrany a vytváří fond zpřístupňovaný ve zvláštním ochranném režimu. Předkládá návrhy na reformátování nejvíce poškozených publikací a vede evidenci o postupu jejich dalšího zpracovávání. Sleduje a eviduje pohyb knihovních fondů pro potřeby příručních knihoven, vede evidenci deponovaných fondů, revizních ztrát, odpisů a dalších kartoték pro potřeby revize, včetně jejich postupného převodu do automatizovaných bází dat. 

Eva Forstová