Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Ekonomika a provoz (SEP)

Ekonomika a provoz (SEP)

telefon: 221 663 101

Ing. Daniela Blažková - CV
e-mail: daniela.blazkova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Ekonomika a provoz
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
náměstkyně sekce: Ing. Daniela Blažková
asistentka: Radka Nováková (l. 119)
úseky - vedoucí: 1. Odbor ekonomiky a rozpočtu - Ing. Martina Semelková, MBA (l. 483)
2. Odbor správy a provozu - Bc. David Fischer (l. 601)
3. Odbor investic - Ing. Johana Novotná, MBA (l. 294,108)
4. Odbor personální a mzdy - Ing. Richard Ščerba, MBA (l. 142)

5. Odbor veřejných zakázek a projektů - Mgr. Šárka Pazderová (l.105)

Ekonomika a provoz (sekce)
Je útvarem na úrovni sekce, v jeho čele stojí náměstek/náměstkyně. Komplexně řídí ekonomiku, financování, rozpočet a personální práci. Komplexně řídí správu a provoz všech objektů NK. Řídí realizaci investičních akcí podle schválených plánů. Řídí opravy a údržbu všech nemovitých i movitých předmětů v majetku NK. Řídí zajištění základních materiálových a technických podmínek nezbytných pro činnost ostatních útvarů NK. Řídí koordinační, metodickou a kontrolní činnost v oblasti své působnosti (včetně grantových projektů). Sleduje nové trendy v oboru své působnosti a navrhuje jejich aplikace.

Daniela Blažková