Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor ekonomiky a rozpočtu (OER)

Odbor ekonomiky a rozpočtu (OER)

telefon: 221 663 483
fax:
e-mail: martina.semelkova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor ekonomiky a rozpočtu
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel/ka: Ing. Martina Semelková, MBA
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení informační soustavy - Mária Valentová (l. 144)
2. Oddělení rozpočtu a evidence majetku - Ladislava Zárybnická (l. 346)

Odbor ekonomiky a rozpočtu (OER)

Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Komplexně zabezpečuje ekonomickou a finanční agendu NK. Odpovídá za přípravu celkového rozpočtu NK, zabezpečuje jeho projednávání, odpovídá za dodržování rozpočtové kázně NK. Sleduje, koordinuje a metodicky řídí ekonomickou, účetní a daňovou oblast týkající se činností všech útvarů NK, v dané oblasti působí metodicky a poskytuje konzultace. Archivuje doklady úseku ekonomika a rozpočet.

Martina Semelková