Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor personální a mzdy

Odbor personální a mzdy

telefon: 221 663 142
fax:
e-mail: richard.scerba@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor personální a mzdy
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel odboru:

Ing. Richard Ščerba, MBA

oddělení - vedoucí:

1. Personální oddělení - Ing. Martina Růžičková (l. 437)

3. Oddělení zpracování mezd - Dana Dědková (l. 452)

Odbor personální a mzdy

Odbor personální a mzdy je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Je přímo podřízen/a náměstkovi sekce ekonomika a provoz. Ve spolupráci s vedením NK stanovuje celkovou koncepci rozvoje personální správy NK a cíle personální politiky, podílí se na plánování a tvorbě finanční politiky v oblasti odměňování zaměstnanců, včetně podílu na sestavování interního rozpočtu organizace. Kontroluje a odpovídá za dodržování nastavených ukazatelů v oblasti platů a dalších limitních položek, jako např. přepočtený počet úvazků. Provádí rozborovou, analytickou a statistickou činnost v oblasti personálních ukazatelů, mzdových nákladů a ostatních osobních nákladů, stanovuje prognózy a strategie dalšího vývoje. Úzce spolupracuje s odborovou organizací NK ČR. Vede a metodicky řídí mzdové účetnictví NK. Komunikuje se státními, správními orgány, zřizovatelem apod.

Richard Ščerba