Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení zpracování mezd

Oddělení zpracování mezd

telefon: 221 663 452
fax:
e-mail: dana.dedkova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odd. zpracování mezd
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí oddělení:: Dana Dědková
zástupce:

Oddělení zpracování mezd

Oddělení zpracování mezd je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Zajišťuje výpočet, výplatu a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmu ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to vše v souladu s platnou pracovněprávní legislativou. Provádí rozborovou, analytickou a statistickou činnost. Zastupuje zaměstnavatele při jednáních a kontrolách. Odpovídá za návrhy na tvorbu a změny vnitřních mzdových předpisů a formulářů. Poskytuje konzultace zaměstnancům.

Dana Dědková