Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Personální oddělení

Personální oddělení

telefon: 221 663 437
fax:
e-mail: martina.ruzickova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Personální oddělení
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí oddělení:: Ing. Martina Růžičková
zástupce:

Personální oddělení

Personální oddělení je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Odpovídá za tvorbu koncepce rozvoje personální správy NK. Komplexně řeší problematiku systemizace NK. Provádí rozborovou, analytickou a statistickou činnost v oblasti personálních ukazatelů. Za personální oblast zpracovává pravidelné i mimořádné informační výstupy ve vztahu k institucím státní správy a ve vztahu k zřizovateli. Zastřešuje oblast náboru a výběru zaměstnanců a spolupracuje na adaptaci nových pracovníků. Zajišťuje komplexně personální agendu nástupů a výstupů zaměstnanců. Vede osobní spisy zaměstnanců. Provádí, přípravu a kompletní zpracování všech náležitostí a písemných dokladů spojených se změnami v průběhu pracovněprávního vztahu zaměstnanců. Posuzuje, zda je personální politika v NK vedena v souladu s pracovněprávními předpisy. Odpovídá za návrhy na tvorbu a změny vnitřních personálních předpisů a formulářů. Vede agendu pracovnělékařských prohlídek. Odpovídá za problematiku karet AMG a participuje na vydávání vstupních karet. Řeší problematiku spojenou s poskytováním benefitů zaměstnancům. Poskytuje podporu zaměstnancům v pracovně právní a vedoucím zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů.

Martina Růžičková