Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří

telefon: 221 663 582, 221 663 515
fax:
e-mail: jitka.neoralova@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí: Mgr. Jitka Neoralová
zástupce:

Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Je útvarem na úrovni oddělení, je přímo řízen vedoucím odboru. Náplní činnosti oddělení jsou vstupní analýzy stavu poškozených knih jako je např. určování hodnot pH kyselosti papíru, teploty smrštění kolagenových vláken usní a mikroskopická pozorování doplněná o materiálové analýzy. Výzkumné laboratoře se podílí na výzkumu, vývoji a ověřování nových konzervátorských a restaurátorských metod a testování různých materiálů pro konzervaci a restaurování v rámci výzkumných projektů a grantových úkolů - objektivní testování konzervátorských a restaurátorských materiálů, nestárnutých i uměle stárnutých, se provádí měřením jejich chemických, fyzikálně-mechanických a fyzikálních vlastností. Oddělení monitoruje a vyhodnocuje klimatické parametry v depozitářích a výstavních prostorech, příp. dalších prostor, kde se manipuluje s knihovními fondy, a navrhuje opatření a úpravy. Součástí oddělení je i mikrobiologická laboratoř, která provádí mikrobiologické testy a testuje dezinfekční a dezinsekční prostředky pro ošetření knihovních fondů a depozitářů, provádí mikrobiologické kontroly knihovního fondu, individuální a hromadnou dekontaminaci mikrobiálně napadených knihovních fondů.

Jitka Neoralová