Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení restaurování

Oddělení restaurování

telefon:
fax:
e-mail: l
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Oddělení restaurování
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí:
zástupce:

Oddělení restaurování
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Náplní činnosti oddělení je restaurování a konzervace vzácných písemných památek, iluminovaných rukopisů a historických knihovních fondů. Zajišťuje péči o vzácné knihovní fondy v rozsahu od ambulantních zásahů, přes specifické restaurátorské zásahy až po celkové restaurování historických děl. Součástí restaurování a konzervace knihovních fondů je i podrobná fotodokumentace a vytváření restaurátorských protokolů a zpráv, ale i příprava specifických ochranných obalů. Provádí průzkumy stavu historických knihovních fondů a zpracovává údaje do databází, následně vyhodnocuje priority péče o tyto fondy. Pracovníci oddělení se podílí na přípravě, transportu a samotné instalaci knihovních fondů na výstavách, kontrolují klimatické parametry před započetím a v průběhu výstav. Podílí se na řešení výzkumných a vývojových projektů.