Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor digitalizace (ODi)

Odbor digitalizace (ODi)

telefon: 221 663 413
fax:
e-mail: Michaela.Ungrova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor digitalizace
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitel: Ing. Michaela Ungrová
zástupce:
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení tvorby metadat - Bc. Ondřej Lehrl (l. 530)
2. Oddělení skenování - Petra Píplová (l. 448, 397)

Odbor digitalizace (ODi)
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. V rámci projektu “Vytvoření Národní digitální knihovny” i mimo něj koordinuje a provádí digitalizaci novodobých knihovních dokumentů v NK a spoluzajišťuje jejich zpřístupňování prostřednictvím lokálního i vzdáleného přístupu. V koordinaci s dalšími útvary a partnerskými institucemi zabezpečuje výběr a přípravu knihovních dokumentů pro digitalizaci, vytváří obrazové soubory z tištěných předloh a vytváří popisná, strukturální a administrativní metadata. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí. Společně s dalšími útvary NK odpovídá za účast NK ve společných projektech a přispívá tak k plnění příslušných dohod v oblasti správy a ochrany knihovních fondů. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Michaela Ungrová