Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení tvorby metadat

Oddělení tvorby metadat

telefon: 221 663 530
fax:
e-mail: ondrej.lehrl@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny
Oddělení tvorby metadat
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí oddělení: Bc. Ondřej Lehrl
zástupce: Martin Winter (l. 525)

Oddělení tvorby metadat

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Provádí zpracování digitálních obrazových souborů a vytváří popisná, strukturální a administrativní metadata digitalizovaných dokumentů. Připravuje data digitalizovaných dokumentů nebo jejich částí pro dlouhodobou archivaci v LTP systému a pro zpřístupnění v digitální knihovně Kramerius. Podílí se na běžném provozu a rozvoji digitalizační linky implementované v rámci projektu „Vytvoření Národní digitální knihovny“.  V oblasti své působnosti formuluje standardy a doporučení zpracování obrazových souborů a popisných metadat, navrhuje metodiky, systémové změny a zajišťuje poradenskou činnost v rámci České republiky. Podílí se na realizaci národních a evropských digitalizačních projektů.

Bc. Ondřej Lehrl