Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení skenování a reprografie

Oddělení skenování a reprografie

telefon: 221 663 448, 221 663 397
fax:
e-mail: petra piplova@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Oddělení skenování a reprografie
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí oddělení: Petra Píplová
zástupce: Ivo Miláček

Oddělení skenování a reprografie

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Provádí finální přípravu a vlastní skenování dokumentů vybraných pro digitalizaci na robotických i manuálních skenerech, kontrolu kvality a úplnosti obrazových souborů, příp. i další operace související s jejich zpracováním. Podílí se na tvorbě metodik, testování a ověřování funkčních vlastností přístrojů a zajišťování metodické a poradenské činnosti. Při své činnosti se řídí schválenými standardy a doporučeními. Podílí se na běžném provozu a rozvoji digitalizační linky implementované v rámci projektu „Vytvoření Národní digitální knihovny“. Podílí se na realizaci dalších národních i evropských projektů.

Petra Píplová