Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia

Semináře, sympózia a kolokvia

Níže je uveden výběr drobnějších odborných akcí z uplynulého roku pořádaných nebo spolupořádaných Slovanskou knihovou. Seznam obsahuje semináře, sympózia, kolokvia, kulaté stoly, prezentace publikací a projektů a další typy akcí. Není-li uvedeno jinak, pak je pořadatelem akce Slovanská knihovna.

Slovanská knihovna je dále pořadatelem nepravidelného cyklu Seminář východoevropských dějin.

Vybrané akce pořádané Slovanskou knihovnou v roce 2018

Národnostní menšiny v Republice Srbské
Beseda na základě nedávno vydané knihy Náboženské objekty národnostních menšin Republiky Srbské [Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj - Religious Buildings of National Minorities in the Republic of Srpska].
spolupořadatel: AIS, Banja Luka
termín: 12. 3. 2018

Lukáš Babka