Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia Výběr odborných akcí pořádaných Slovanskou knihovnou v roce 2004

Výběr odborných akcí pořádaných Slovanskou knihovnou v roce 2004

Sympozium k osmdesátinám prof. PhDr. Světly Mathauserové, DrSc.
spolupořadatel: Klub rusistů Obce překladatelů
termín: 6. dubna 2004
Sborník z konference


Cyklus tří přednášek Any Vasić “Středověké kláštery Srbska a Černé Hory”
spolupořadatel: Společnost přátel jižních Slovanů
termín: 2. června, 5. října a 25. října 2004


Mezinárodní sympozium “Džambul Džambajev a sovětská kultura 30. let”
spolupořadatelé: Universität Konstanz - Slavistik/Literaturwissenschaft, Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
termín: 11. června 2004


Střípky z poválečné rusistiky (setkání u příležitosti nedožitých 80. narozenin prof. PhDr. Miroslava Drozdy, DrSc.)
spolupořadatel: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
termín: 20. října 2004


Jazykovědná rusistika na přelomu generací (Konference k nedožitým 80. narozeninám prof. PhDr. Vladimíra Barneta, CSc.)
spolupořadatel: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
termín: 21. října 2004


Mezinárodní setkání na téma "Inventing Slavia / Изобретение славии"
termín: 12. listopadu 2004
Sborník z konference


Téma hladu v letech 1921–1923 v ukrajinské drobné próze – přednáška
spolupořadatel: Česká asociace ukrajinistů
termín: 24. listopadu 2004


Vědecká konference "Jak čteme ruské klasiky" pořádaná u příležitosti 100. výročí úmrtí A. P. Čechova
spolupořadatelé: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Divadelní ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Česká asociace rusistů
termín: 26. a 27. listopadu 2004
Sborník z konference


"Jsem článek, řetěz netrhám" – setkání nad prvním výborem básnické a esejistické tvorby Vladislava Chodaseviče "Těžká lyra"
spolupořadatel: Společnost Mariny Cvětajevové
termín: 2. října 2004Lukáš Babka