Nacházíte se zde: Úvod

Paměť jsme my 2020

Zveme vás do Klementina na divadelní představení u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. Tématem je kniha - příběhy zaznamenané, i ty nevydané. Představení se koná 30. ledna 2020 od 19 hod.

Matematika, fyzika a astronomie

Další přednáška cyklu Z klementinských pokladů o rukopisech a starých tiscích v Národní knihovně se koná v úterý 4. 2. 2020 od 17.00 hodin v Zasedacím sále budovy A. Srdečně vás zveme.

ProQuest Central - multioborová databáze

Multioborová databáze zahraniční literatury nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění.