Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia

Semináře, sympózia a kolokvia

Níže je uveden výběr drobnějších odborných akcí z uplynulého roku pořádaných nebo spolupořádaných Slovanskou knihovou. Seznam obsahuje semináře, sympózia, kolokvia, kulaté stoly, prezentace publikací a projektů a další typy akcí. Není-li uvedeno jinak, pak je pořadatelem akce Slovanská knihovna.

Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna

uspořádala besedu s novinářem a historikem literatury Ivanem Tolstým u příležitosti vydání jeho nové monografie Chranitěli nasledstva (Praga, 2023), která je věnována proslulé ediční řadě „Litěraturnoje nasledstvo“ vydávané v Moskvě od roku 1931.

Beseda proběhla ve středu 13. března 2024, od 17 hodin v zasedacím sále Národní knihovny (1. patro Klementina).

Pozvánka

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a pražský spolek „Будет толк“ uspořádaly besedu u příležitosti českého vydání knihy „Moje Rusko. Zprávy ze ztracené země“

s autorkou, významnou nezávislou ruskou novinářkou a LGBTQ+ aktivistkou Jelenou Kosťučenkovou a s překladatelem a novinářem Liborem Dvořákem.

Beseda proběhla v úterý 16. 4. 2024 od 17.00 v zasedací sále v 1. patře Klementina.

Pozvánka - Fotogalerie

Slovanská knihovna je dále pořadatelem nepravidelného cyklu Seminář východoevropských dějin.

Lukáš Babka