Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Semináře, sympózia a kolokvia

Semináře, sympózia a kolokvia

Níže je uveden výběr drobnějších odborných akcí z uplynulého roku pořádaných nebo spolupořádaných Slovanskou knihovou. Seznam obsahuje semináře, sympózia, kolokvia, kulaté stoly, prezentace publikací a projektů a další typy akcí. Není-li uvedeno jinak, pak je pořadatelem akce Slovanská knihovna.

Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna

a Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

uspořádali přednášku historika a filozofa Alexeje Alexandroviče Kamenskich, člena vedení permské pobočky společnosti Memorial

 

Политика памяти в России накануне 24 февраля 2022 года

Politika paměti v Rusku v předvečer 24. února 2022,

která se konala v úterý 11. dubna. 2023 v budově

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Akce byla součástí cyklu „Přednášky hostujících profesorů“ pořádaného Ústavem východoevropských studií FF UK.


pozvánka

 

kamenskich 158x158

Osvětový spolek Skaryna a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna

uspořádali v rámci vernisáže výstavy „Jenom v Čechách jsem byla plně Běloruskou“ Larysa Henijuš (1910–1983)

 

vzpomínkové setkání konané u příležitosti 40. výročí úmrtí běloruské básnířky Larysy Henijuš,

které se konalo ve 12. dubna 2023 zasedacím sále Národní knihovny ČR.

pozvánka
Larisa Henijus 158x158

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 proběhlo mezinárodní sympozium

Instituce v exilu. 100. výročí příchodu exilové vlády Běloruské lidové republiky do Prahy,

v zasedacím sálu Národní knihovny ČR (1. patro Klementina).

Program sympozia se zaměřil na aktivitu Rady BLR v kontextu běloruského exilu, meziválečného Československa a širšího fenoménu exilových vlád ve 20. století.

Pořadatelé: Běloruský institut v Praze a Slovanská knihovna, s podporou Velvyslanectví Litvy v České republice.

Akce byla dostupná rovněž prostřednictvím platformy Zoom.

PozvánkaProgram (PDF)Teze referátů (PDF)

Slovanská knihovna je dále pořadatelem nepravidelného cyklu Seminář východoevropských dějin.

Lukáš Babka