Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Grafické dokumenty

Grafické dokumenty

Grafické dokumenty se vyznačují převahou obrazové složky nad textem. Mezi tyto dokumenty lze zařadit fotografie, pohlednice, plakáty, obrazové kalendáře atd.

K nejcennějším souborům historických fondů Oddělení rukopisů a starých tisků patří sbírka obsahující 526 univerzitních grafických tezí, pocházejících z období 1637-1754. Pod jezuitským vlivem na filozofické fakultě záhy převážila vysoce reprezentativní forma rozměrných grafických listů, tištěných na papíru nebo na hedvábí, které byly vyvěšovány na veřejná prostranství nebo posílány vlivným osobám. Všechny tyto grafické listy jsou bohatě zdobeny rytinami podle původních návrhů řady vynikajících soudobých výtvarníků, například Karla Škréty.

Doplňování

Česká produkce grafických dokumentů je získávána na základě povinného výtisku. Fond starých grafik je doplňován prostřednictvím nákupu (z antikvariátu, formou aukcí nebo od soukromníků) a darů. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování fondu omezeno na skutečně významná díla bohemikálního charakteru.

Zpřístupnění

Grafické dokumenty do roku 1800 jsou dostupné v Oddělení rukopisů a starých tisků. Novodobé grafické dokumenty jsou součástí Univerzálního knihovního fondu a jsou dostupné k prezenčnímu studiu ve studovnách NK ČR po objednání v elektronickém katalogu – báze NKC.

 

Grafické dokumenty do roku 1800 Oddělení rukopisů a starých tisků
Grafické dokumenty od roku 1801 Všeobecná studovna
Studovna vědeckých pracovníků
(objednání prostřednictvím Haly služeb)