Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Výstava Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihovny na sklonku 2. světové války

4.4.-11.5.2019

Výstava připomíná 110. výročí narození PhDr. Emmy Urbánkové (1909-1992), významné české knihovědkyně, která v letech 1941-1979 vedla rukopisné oddělení dnešní Národní knihovny, a zaměřuje se na jeden konkrétní úsek jejího života. V letech 1943-1944 zajišťovala evakuaci nejcennějších knižních památek z klementinských trezorů na hrad Karlštejn. Výstavu doprovází série unikátních snímků, objevených před několika lety v Archivu NK ČR. Vice na výstava

Doporučená forma citace signatur originálů ze sbírek ORST

Níže předkládáme doporučenou formu citace signatur originálů ze sbírek našeho oddělení:

(1) Pro jazykově české texty (nezávisle na jazyku originálu rukopisu): NK Praha + signatura (například NK Praha XIII C 1a, lze také NK Praha XIII.C.1a)

(2) Pro jazykově anglické texty: NL Prague + signatura (například NL Prague XIII C 1a, lze také NL Prague XIII.C.1a)

(3) Pro jazykově německé texty: NB Prag + signatura (například NB Prag XIII C 1a, lze také NB Prag XIII.C.1a)

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucí oddělení PhDr. Veroniku Procházkovou nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Revize Návštěvního řádu Studovny ORST

Upozorňujeme na změny Návštěvního řádu naší studovny. Mezi jinými upozorňujeme zejména na to, že nyní je povoleno fotografování knihovních jednotek z historického fondu: vlastní zařízení (fotoaparát, mobil) lze použít pouze po předchozí domluvě a povolení ze strany knihovníků při fotografování „z ruky“, bez blesku/intenzivního světla, pro osobní potřebu.

Nové zdigitalizované rukopisy

Rukopis III C 2Digitalizovali jsme dalších 12 rukopisů!!! Byly to zejména lékařské a astronomické rukopisy (například I E 42, I H 2, III C 2 či I F 11) vesměs z 15. století. V rukopise III C 2 jsou zpřístupněny zajímavé nákresy a náčrtky. Další rukopisy obsahují díla Tomáše Akvinského (III E 5 a III E 6), Johanna Hymnonida (III E 11), Petra de Tarantasia (později papeže Innocence V., III E 9). Z bývalé pražské Lobkovické knihovny byly vybrán rukopis se smíšenými texty z bývalého premonstrátského kláštera ve Weissenau (XXIII G 49) a dále kodex s díly Peregrina de Opolia (XXIII F 136). Cenný je rukopis III E 12 s texty Ambrosia Mediolanensis z 12. století. Všechny jsou volně přístupné v naší digitální knihovně Manuscriptorium.

Veronika Procházková

fcb