Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

Novinky v naší příruční knihovně
  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality


Virtuální výstavy Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné dobyKniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily a Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis

V roce 2022 se v Národní knihovně uskutečnily dvě velké výstavy představující unikátní rukopisná a tištěná díla. Výstava Lipnická bible představila zajímavé dílo husitské epochy. Výstavy Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily se podívala na naši patronku pohledem rukopisných a tištěných originálů z našich. Obě úspěšné výstavy doprovázely virtuální výstavy Lipnická bible a Kniha a závoj. Nově byly zpřístupněna virtuální výstava Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis , představující historické jádro Národní knihovny.

Videa

Natočili jsme četná videa z našich fondů!!! Při výběru vhodných témat jsme se snažili jít napříč našimi rukopisnými a tištěnými fondy, snažili se hledat zajímavé formáty a poutavá témata. Videa je možné shlédnout v YouTube kanálu Národní knihovna ČR. V současnosti jsou přístupná následující témata: Pontifikál Renauda z Baru, Pasionál abatyše Kunhuty, Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR, Knihy na řetězech, Bohuslav Balbín a jeho odkaz, Cesare Ripe a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny, Neplachova kronikaDoba Karla IV. v kronice Přibíka Pulkavy z RadenínaVelikonoce ve středověkých rukopisechMarignolova kronika nebo kratší video (Zlomek evangelia svatého Lukáše). Nové video představuje nejstarší mapovou sbírku Lobkovické sbírky ( Weinerovo vydání Apianovy mapy Bavorska ).

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucího oddělení Mgr. Jana Vojtíška nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nově zdigitalizované rukopisy ze signatur V H!!!

Zdigitalizovali jsme pro vás dalších dvacet tři středověkých rukopisů, tentokráte ze signatur V H (V H 1-V H 5, V H 7-V H 10, V H 14, V H 15, V H 17, V H 18, V H 20-V H 22, V H 24-V H 26, V H 28, V H 30, V H 32, V H 34). Většina rukopisů souvisela s činností pražské univerzity. Výzdoba rukopisů je vesměs jednoduchá. Všechny jsou přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

fcb