Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Elektronické dokumenty

Elektronické dokumenty

Do skupiny elektronických dokumentů je možné zahrnout celou řadu různých zdrojů, jejichž styčným bodem je elektronická forma. Z hlediska zpřístupnění lze odlišit zdroje na pevných nosičích (např. CD-ROM) a online zdroje (např. elektronické verze tištěných předloh, statické elektronické dokumenty bez tištěného ekvivalentu, dynamické elektronické zdroje atd.).

NK ČR uchovává a zpřístupňuje dokumenty na CD-ROM či DVD-ROM. Čtenářům je také k dispozici řada licencovaných online databází, které mají široký tematický a obsahový záběr. Přístupné jsou odborné elektronické časopisy a elektronické knihy (např. ProQuest Ebook Central).

Archivaci a zpřístupnění českého webu se věnuje projekt WebArchiv. Zdigitalizované monografie, noviny a časopisy jsou přístupné v systému Kramerius. Společně se zdigitalizovanými rukopisy a starými tisky v systému Manuscriptorium tvoří Národní digitální knihovnu (více viz Digitalizované sbírky).

Doplňování

Dokumenty na fyzických nosičích (CD-ROM a DVD-ROM) z české produkce jsou doplňovány na základě povinného výtisku. Elektronické dokumenty dostupné online jsou převážně dostupné prostřednictvím předplácených databází. Elektronické dokumenty mohou být výběrově doplněny na základě individuálního předplatného či jednorázového nákupu.

Zpřístupnění

Dokumenty na CD-ROM a DVD-ROM je možné objednat prostřednictvím online katalogu do speciálních studoven. Licencované online databáze jsou přístupné na vybraných počítačích ve studovnách a také prostřednictvím vzdáleného přístupu (viz Chci využívat licencované databáze). Ke studiu elektronických dokumentů lze využít také čtečky elektronických knih, které jsou k dispozici ve vybraných studovnách či si je lze vypůjčit absenčně (viz Chci si vypůjčit elektronickou čtečku).

Dokumenty na CD-ROM Studovna společenských a přírodních věd
(objednat přes online katalog)
Licencované online databáze Počítače ve studovnách
Vlastní počítače s připojením na wifi
Vzdálený přístup