Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Digitalizované sbírky

Digitalizované sbírky

Fondy NK ČR procházejí průběžnou digitalizací, která napomůže lepšímu zpřístupnění vzácných rukopisů a starých tisků či dokumentů tištěných, které jsou výrazně ohroženy degradací papíru. Digitalizaci rukopisů a starých tisků se věnuje projekt Manuscriptorium, novodobé fondy jsou digitalizovány a zpřístupňovány v rámci projektu Kramerius.

Manuscriptorium

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Uživatelské rozhraní bylo navrženo ke snadnému vyhledávání a prohlížení dokumentů a umožňuje vytváření osobních kolekcí a virtuálních dokumentů. Uživatelé i přispěvatelé obsahu si tak mohou vytvořit vlastní virtuální knihovnu z agregovaného obsahu a sdílet výsledky své práce se studenty, kolegy a ostatními uživateli.

Manuscriptorium je subagregátorem Europeany pro oblast historických fondů.

Kramerius

Digitalizované novodobé dokumenty jsou zpřístupněny v Národní knihovně ČR prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Uživatelé tak disponují možností přístupu k více než 8 700 000 stran dokumentů (stav k srpnu 2012). Tento počet je tvořen téměř více než 11 000 tituly monografií pocházejících převážně z 19. století a téměř 800 tituly periodik. Do budoucna se plánuje i digitalizace dalších typů dokumentů – map, grafik, plakátů či pohlednic.

Všechny dokumenty jsou zpřístupněny v souladu s Autorským právem. Linie pro volný přístup k dokumentům je v současné době nastavena na rok 1880 v případě monografií a rok 1890 v případě periodik. Mladší dokumenty jsou uživatelům k dispozici na terminálech v prostorách Národní knihovny ČR.

Uživatelům je k dispozici i informační portál Kramerius, kde jsou další informace o této digitální knihovně, odkazy na další informační zdroje a příbuzné projekty či zprávy o programu VISK 7. Digitální knihovna Kramerius má i svůj profil na Facebooku, kam se může každý připojit a komentovat zveřejněná zajímavá díla prezentovaná v digitální knihovně.

V brzké době se plně rozběhnou digitalizační aktivity v rámci projektu Národní digitální knihovna, na jehož řešení spolupracuje Národní knihovna ČR s Moravskou zemskou knihovnou Brno. Do konce roku 2014 bude prostřednictvím tohoto projektu digitalizováno 26 000 000 stran, které obohatí digitální knihovnu Kramerius a rozšíří tak jeho využitelnost.

Periodika od roku 1801

Kramerius - periodika
(dostupné na vybraných počítačích ve studovnách)

Monografie od roku 1801

Kramerius - monografie
(dostupné na vybraných počítačích ve studovnách)

Monografie a periodika starší než 100 let Kramerius
(dostupné volně na internetu)