Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení doplňování zahraničních dokumentů

Oddělení doplňování zahraničních dokumentů

telefon: 221 663 225
fax:
e-mail: irena.buresova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů
Sodomkova 1146/2
102 00 Praha 15 – Hostivař
vedoucí: Mgr. Irena Burešová
zástupce: Mgr. Jeanne Janoušková

Oddělení doplňování zahraničních dokumentů
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Nákupem, výměnou a dary doplňuje zahraniční dokumenty pro příslušné fondy a pracoviště. Koordinovaně s pracovištěm periodik doplňuje výměnou zahraniční periodika. Vykonává funkci národního centra pro mezinárodní výměnu oficiálních publikací. Garantuje plnění dohod NK o mezinárodní výměně publikací. Spravuje výměnný fond. Vede prvotní evidenci nově získaných zahraničních dokumentů (s výjimkou periodik).

Odborná činnost

Irena Burešová