Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Přednášky, besedy, akce

Přednášky, besedy, akce 2024

Měsíční přehled akcí Národní knihovny ČR - červenec/srpen 2024 (pdf)

Srpen

To nejlepší z Klementina
20. 8. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma, rezervace nutná (rezervace >>)

Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže. Odměnou za pěší výstup na ochoz věže je nádherný výhled na Prahu.

Červenec

Genealogie pro každéhoplus
13. 7. 2024 v 9 hod. u kostela ve Velkých Popovicích
Výlet do Velkých Popovic s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze
Průvodcem po pamětihodnostech obce Velké Popovice bude Vlastimil Čelikovský. V plánu je návštěva kostela Panny Marie Sněžné z konce 13. století, renesanční tvrze (zámek) a starého tvrziště. V případě zájmu je možná i návštěva pivovaru s prohlídkou a průvodcem. Přihlášení na akci není nutné.
Kontaktní osoba: P. Hnízdil 777 659 029 (ČGHSP)
(Doprava: autem nebo vlakem z  Prahy hl. n., odjezd 7.21 - příjezd Strančice 7.55, zde přestup na autobus 8.06 - dojezd do Velkých Popovic v 8.23).

Červen

Česká opera s Romanem Janálem: Antonín Dvořák
10. 6. 2024 od 16 hod. Studovna Hudebního oddělení, zdarma - po předchozím objednání na karolina@freshsenior.cz.
Cyklus přichystal spolek Fresh Senior ve spolupráci s Národní knihovnou. Průvodcem pořadů bude charismatický basbarytonový operní pěvec Roman Janál a moderátorka a milovnice opery Eva Kaiserová.

To nejlepší z Klementina
11. 6. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma, rezervace nutná (rezervace >>)

Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže. Odměnou za pěší výstup na ochoz věže je nádherný výhled na Prahu.

Zakladatelky klášterů, abatyše, řeholnice – středověké ženy aktivní i pasivní
11. 6. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Doprovodná přednáška k výstavě Kulturní aktivity žen ve středověku. Královny - Šlechtičny - Měšťanky
Specifickou oblastí, v níž lze sledovat fenomén aktivity či pasivity středověkých žen, je klášterní prostředí. Nejlépe bývá doloženo samotné založení kláštera a zejména v době 13. století se v našich zemích setkáváme s celou řadou fundátorek, které byly zjevně velmi iniciativními a cílevědomými osobnostmi. O aktivitách abatyší, převorek či běžných řeholnic nás jinak prameny zpravují převážně jen sporadicky, což je mimo jiné způsobeno i přísnou klauzurou, jíž byly ženské konventy vázány a izolovány od okolního světa. Přesto je díky některým dochovaným dokladům zřejmé, že klášterní život mohl být naplněný nejen duchovním životem v mantinelech striktních pravidel, ale i tvůrčí činností, mnohdy výrazně individuálního rázu. V rámci přednášky se zaměříme na svědectví, které nám o těchto známých, ale i zcela neznámých osobnostech přináší středověká architektura a umění.
Přednáší: Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.
Na přednášku naváže exponát měsíce.
Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam
Volyňští Češi, Česká družina, českoslovenští dobrovolníci – legionáři
12. 6. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace >>)
Historii české migrace do carského Ruska a reemigrace ze Sovětského svazu zpět do vlasti představí Mgr. Miloslav Srbecký, zaměří se rovněž na specifika rodopisu volyňských Čechů.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Vznešené ženy středověku: reprezentace, moc a mecenášství
18. 6. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Doprovodná přednáška k výstavě Kulturní aktivity žen ve středověku. Královny - Šlechtičny- Měšťanky

V období středověku se ženy z vyšší společnosti – královny či šlechtičny – významně podílely na kulturním rozvoji svých zemí. Přesto byly termíny jako reprezentace, moc a mecenášství donedávna spojovány spíše s působením mužů. Jaké možnosti sebeprosazení a reprezentace v politickém i osobním životě měly v tehdejší společnosti ženy? Jaké byly jejich mecenášské aktivity? Odpovědi na tyto otázky nám mohou poskytnout umělecká díla od architektury po vizuální umění.

Přednáší: Mgr. Helena Dáňová, Ph.D.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
19. 6. 2024 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Šumné stopy: Benešov a J. J. Švagr
24. 6. 2024 od 16 hod. Zasedací sál, 1. patro, zdarma - po předchozím objednání na karolina@freshsenior.cz

Ve třetím dílu cyklu Šumné stopy vás David Vávra a Radovan Lipus pozvou opět do středních Čech - na výpravu do Posázaví a šumného Benešova. Pak s nimi přeletíte do Japonska, kde vás čeká nevšední odkaz architekta Jana Josefa Švagra, rodáka z Petrovic u Sedlčan.

Cyklus dokumentárních filmů ČT věnovaný českým architektům a stavitelům u nás opomíjeným, ale světově uznávaným přichystal spolek Fresh Senior ve spolupráci s Národní knihovnou.

Květen

Den otevřených dveří v Hostivaři

8. 5. 2024 od 10 hod. - Národní knihovna ČR - Hostivař, Sodomkova 1146/2, Praha 15 - Hostivař, zdarma, rezervace nutná (rezervace >>)

Na dni otevřených dveří v Národní knihovně v Hostivaři budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si formou komentovaných prohlídek pracoviště Odboru ochrany knihovních fondů. Zde se odborníci starají o knihy, jejich opravy, provádí preventivní opatření, dezinfekci či sušení a také se věnují laboratornímu výzkumu. V oddělení preventivní konzervace navštíví účastníci konzervátorskou a knihařskou dílnu, kde se pečuje převážně o novodobý knihovní fond. Dále navštíví pracoviště výroby ochranných obalů vyráběné pro fondy NK ČR. V oddělení vývoje a výzkumných laboratoří navštíví víceúčelovou vakuovou komoru, laboratoř mikrobiologie a klimatologie, laboratoř na testování materiálů knižní vazby a mikroskopickou laboratoř. V oddělení restaurování uvidí ukázku materiálů používaných v restaurátorské praxi a samotné historické objekty v různých etapách rozpracovanosti.

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Počátky ukrajinského knihtisku (ze sbírek Slovanské knihovny)

14. 5. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Ve sbírkách Slovanské knihovny se nacházejí staré tisky a rukopisy z nejrůznějších oblastí slovanskojazyčného světa. Mezi nimi vynikají knihy zhotovené na území dnešní i historické Ukrajiny. Na přednášce se dozvíme, kde a kdy vznikaly první ukrajinské tiskárny a představíme si několik unikátních tisků. Půjde o tzv. Ostrožskou bibli, Evangelion a Apostol, nejstarší tisky z území Ukrajiny (všechny ze 16. stol.), Trebnik Petra Mohyly a Kyjevskopečerský paterik, oba ze 17. stol., a Triodion z 18. stol. Jde vesměs o církevní tisky vztahující se k východním církvím nebo k polemice mezi pravoslavím a katolicismem. Poslední představené dílo, Filosofija Aristoteleva, také z 18. stol., pochází z produkce lvovských jezuitů. Zajímavá a krásná je výzdoba knih nebo tzv. marginálie (vpisky čtenářů a vlastníků). Zaujmou rovněž osudy knih, jejich „cestování“ v čase a prostoru před tím, než se ocitly ve Slovanské knihovně.
Přednáší: Rita Lyons Kindlerová (Slovanská knihovna)

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam
Titulatura a heraldika britské královské rodiny za vlády Karla III.
15. 5. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace >>)
PhDr. Petr Nohel se ve své přednášce bude věnovat systému šlechtické titulatury v Británii, který je odlišný od středoevropského. V průběhu přednášky ukáže, v čem se liší a jaké dopady má jeho užívání přímo v britské královské rodině.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

To nejlepší z Klementina
16. 5. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma, rezervace nutná (rezervace >>)

Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže. Odměnou za pěší výstup na ochoz věže je nádherný výhled na Prahu.

Česká opera s Romanem Janálem: Bedřich Smetana a jeho opery
20. 5. 2024 od 16 hod. Studovna Hudebního oddělení, zdarma - po předchozím objednání na karolina@freshsenior.cz.
Cyklus přichystal spolek Fresh Senior ve spolupráci s Národní knihovnou. Průvodcem pořadů bude charismatický basbarytonový operní pěvec Roman Janál a moderátorka a milovnice opery Eva Kaiserová.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

22. 5. 2024 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Koncert k Roku české hudby

23. 5. 2024 od 18.30 hod. - Studovna Hudebního oddělení, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Koncert je pořádán v rámci konání vědeckého symposia konaného v Národní knihovně ve dnech 23.–24. května 2024 „Stejného roku, nestejného rodu...“ Zvonař – Heller – Pivoda 1824/2024. Zazní na něm díla osobností, které významně ovlivnily obraz české hudební kultury druhé poloviny 19. století a letos slavíme, podobně jako u Bedřicha Smetany, jejich 200. výročí narození. V obnovené premiéře posluchači uslyší Klavírní kvartet B dur, op. 31 Leopolda Zvonaře (1824–1865) a dále výběr z jeho písní. Zazní rovněž několik písní Františka Pivody (1824–1898) a ukázky z České besedy Ferdinanda Hellera.

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam

Pevnost Terezín

29. 5. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace >>)

Mgr. Jiří Hofman, Ph.D. se bude věnovat příčinám, průběhu a následkům výstavby jedné z posledních, největších a nejunikátnějších bastionových pevností na světě – pevnosti Terezín, která se budovala v letech 1780–1790. Odkrývá, jak se realizovaly obrovské státní zakázky v 18. století. Nahlíží na pevnost pohledem soudobého vnímání fortifikací, organizace stavby, dopadu na krajinu, životy okolních obyvatel a další témata.

Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Duben

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam
Bernhard von Breydenbach: Peregrinatio in Terram Sanctam. Cestopisný bestseller pozdního středověku
9. 4. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
V roce 1486 vyšel v tiskárně Erharda Reuwicha v Mohuči jeden z prvních a zároveň nejrozšířenějších cestopisů pozdního středověku. Peregrinatio in Terram Sanctam obsahuje kromě líčení vlastní jeruzalémské pouti jejího autora, mohučského kanovníka Bernharda z Breydenbachu, i popis Svaté země a jejích obyvatel, arabsko-latinský slovníček, lékařské rady a úryvky z kronik. Na svou dobu velmi se jednalo o velmi moderního a zároveň dostupného průvodce pro cestovatele a poutníky mířící do Jeruzaléma a Egypta. Není divu, že dílo bylo po latinské a německé verzi přeloženo do mnoha jazyků (francouzština, nizozemština, španělština, italština…) a opakovaně vydáváno po celé 16. století. Charakterizuje jej také bohatá obrazová příloha včetně velkoformátových vedut středomořských přístavů. Národní knihovna vlastní devět exemplářů tohoto díla. Přednáška se zaměří jak na přestavení tohoto vydavatelského projektu, tak na samotné klementinské exempláře a jejich osudy.
Přednáší: Jaroslav Svátek, FFUK

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam

Portál Transkribus
10. 4. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace >>)
Jak AI dokáže pomoci při bádání v rodopisu? Je využití AI zásadní zlom v digitalizaci archiválií? Ukážeme praktické použití portálu Transkribus pro překlady genealogicky využitelných archiválií. Přednášku na podporu rodopisu prosloví Tomáš Krůta, Jan Žáček.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Česká opera s Romanem Janálem: Od Míči po Blodka aneb Počátky opery v Čechách
22. 4. 2024 od 16 hod. Studovna Hudebního oddělení, zdarma - po předchozím objednání na karolina@freshsenior.cz.
Cyklus přichystal spolek Fresh Senior ve spolupráci s Národní knihovnou. Průvodcem pořadů bude charismatický basbarytonový operní pěvec Roman Janál a moderátorka a milovnice opery Eva Kaiserová.
To nejlepší z Klementina
23. 4. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - OBSAZENO
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže. Odměnou za pěší výstup na ochoz věže je nádherný výhled na Prahu.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné
24. 4. 2024 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam

Za císaře pána a jeho rodinu
24. 4. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace >>)
Pavel V. Hnízdil představí fondy Vojenského historického archivu a jiné militárie, které mohou pomoci v rodopisném bádání.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Šumné stopy
29. 4. 2024 od 16 hod. Zasedací sál, 1. patro, zdarma - po předchozím objednání na karolina@freshsenior.cz.
Cyklus přichystal spolek Fresh Senior ve spolupráci s Národní knihovnou. V druhém dílu cyklu se vypravíme nejprve do královského města Berouna za architekturou 19. a 20.století a pak s rodáky ze zdejšího kraje - bratry Proškovými až do Bulharské Sofie, kde vzpomínka na jejich obrovité šumné dílo opět ožije.

Březen

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam
Přírůstky historického knihovního fondu z let 2011-2023
12. 3. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma
Přednáška představí jednotlivé knihy či větší knižní celky, které za poslední roky získalo Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Pozornost bude věnována bohemikálním tiskům a rukopisům, jež byly zakoupeny v domácích či zahraničních antikvariátech nebo darovány tuzemskými institucemi a fyzickými osobami. Na úvodní všeobecný a statistický přehled všech akvizičních aktivit naváže podrobnější, a především praktická prezentace těch nejcennějších přírůstků. Zmíněny budou nejen jejich tituly, autoři, tiskaři, ale i provenienční stopy po původních majitelích. Blíže charakterizovány tedy budou např. příležitostné poznámky, umělecky pojaté knižní vazby, razítka, grafická exlibris či dobové dokumenty vložené mezi knižní stránky. Přednáší: David Mach (NK ČR)
Na přednášku naváže exponát měsíce.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Beseda s novinářem a literárním historikem Ivanem Tolstým - Plakát
13. 3. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Setkání u příležitosti vydání nové knihy I. Tolstého Chranitěli nasledstva (Praga, 2023) o proslulé ediční řadě „Litěraturnoje nasledstvo“ (Literární dědictví). Akce proběhne v ruském jazyce, tlumočení není zajištěno.

Věčná naděje. Hudební festival nejen terezínských skladatelů
14. 3. 2024 od 19.30 hod. - Zrcadlová kaple
Benefiční koncert v rámci festivalu Věčná naděje podpoří nákup speciálních hudebních nástrojů pro děti a mládež Jedličkova ústavu a škol v Praze, jež mají zhoršenou motoriku. Více k programu, zakoupení vstupenek a sbírce na www.vecnanadeje.org.
To nejlepší z Klementina
19. 3. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz. Rezervace zasílejte nejpozději v den předcházející prohlídce.
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže. Odměnou za pěší výstup na ochoz věže je nádherný výhled na Prahu.
Exkurze pro pohybově znevýhodněné

20. 3. 2024 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.
Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam
Evidence obyvatel a její využití pro rodopis
20. 3. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace >>)
Genealožka Helena Voldánová představí přehled různých druhů archivních dokumentů z fondů velkostatků, církevních úřadů (zejména farních) a státní správy od nejstarších dob až do současnosti. Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.
Transformace intimity v literaturách střední a východní Evropy (1890–1920)
27.-28. 3. 2024 vždy od 9 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, volně přístupné veřejnosti
Mezinárodní konference na téma intimity v literatuře období moderny přelomu 19. a 20. století, tedy v době, která byla poznamenána nejen průmyslovou revolucí a politickým pnutím v multietnických státních útvarech, ale také migrací, etnickou nesnášenlivostí, a především změnami v genderových a rodinných vztazích. Pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Univerzita v Nové Gorici a Slovanská knihovna.

Únor

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam
Lán, tolar a hladomor

27. 2. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná

Přednáška P. V. Hnízdila a T. Daňka na podporu rodopisu. Míry a váhy, ceny a platidla, snímek ekonomie poddaného v době hladomoru, důsledky pohrom a podobné jevy, s nimiž se badatel setkává. Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam

Překladatelé a vykladači bible nejen v Lipnické bibli

13. 2. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Přednáška Ondřeje Fúsika se zaměří na dva paratexty v Lipnické bibli, které seznamují s významnými překladateli a vykladači Bible. Prozkoumáme, jaké osobnosti jsou v těchto paratextech představeny, a skrze to identifikujeme, jaké biblické překlady byly ve středověku známé a jaké překlady Bible do různých jazyků existovaly. Dále se podíváme na vztah těchto textů k rukopisu NK X A 19, který obsahuje zajímavý text Historia scholastica od Petra Comestora.

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

To nejlepší z Klementina
20. 2. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz. Rezervace zasílejte nejpozději v den předcházející prohlídce.
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže. Odměnou za pěší výstup na ochoz věže je nádherný výhled na Prahu.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

21. 2. 2024 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam
Metternichové

21. 2. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná (rezervace zde >>)

Jan Kahuda seznámí posluchače s původně méně významným šlechtickým rodem, pocházejícím z Porýní, jenž za vlády císaře Rudolfa II. získal český inkolát a postupem času se vypracoval na jeden z předních rodů v monarchii.
Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s
Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Leden

Z klementinských pokladů V - cyklus přednášek Odd. rukopisů a starých tisků - Videozáznam
Vyobrazení Mexika na starých mapách
9. 1. 2024 od 17 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma

Po dobytí říše Aztéků roku 1521 připadlo Mexiko Španělskému království. Španělé tak nyní ovládali značně neprozkoumané území o obrovské rozloze, což postavilo evropské kartografy před nové výzvy. Jedny z jejich prvních vyobrazení Mexika lze spatřit na rukopisných portolánových mapách, které však Mexiko zobrazovaly zpravidla v kontextu celého Nového světa. Klíčová je pro samostatně zobrazované Mexiko či jeho konkrétní regiony až éra vlámských a nizozemských tvůrců map, kteří v poslední třetině 16. století stáli u zrodu tištěných zeměpisných atlasů a svými mapami mexických území výrazně ovlivnili další kartografy. V první polovině 17. století se pak na některých mapách začala mexická Dolní Kalifornie zobrazovat jako ostrov. Tento kartografický omyl vyvrátili definitivně až jezuité, kteří sehráli v mapování méně prozkoumaných území Mexika důležitou roli.

Přednáší: Jakub Fryje

Na přednášku naváže exponát měsíce.

Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.

Exkurze pro pohybově znevýhodněné

17. 1. 2024 od 14 hod. (vchod A), zdarma, registrace nutná, počet návštěvníků je omezen
Rezervace: tel. 734 850 026, email: Jana.Mrnkova@nkp.cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvoří, Křižovnické chodby, Všeobecnou studovnu či Halu služeb. Prohlídku zakončí návštěva Zrcadlové kaple. Délka prohlídky je zhruba 1 hodina. Nájezdy pro vozíky budou zajištěny.

To nejlepší z Klementina

11. 1. 2024 od 15.15 hod. Zrcadlová kaple, zdarma - po předchozím objednání na pr@nkp.cz
Prohlídka historických prostor Klementina - Zrcadlové kaple, Barokního sálu a Astronomické věže.

Genealogie pro každéhoplus - cyklus přednášek - Videozáznam
Bedřich Smetana

24. 1. 2024 od 18 hod. - Zasedací sál, 1. patro (vchod A), vstup zdarma, pro osobní účast rezervace nutná

Přednáška Pavla Václava Hnízdila, Tomáše Daňka a Petra Hnízdila je připomínkou 200. výročí narození a 140. výročí úmrtí geniálního hudebního skladatele. Přednášející se budou věnovat skladatelovu rodopisu, obohacenému o nová zjištění a několik méně známých, zajímavých postřehů z jeho života. Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze.
Z přednášky je pořizován audiovizuální záznam (v záběru bude pouze přednášející). Přednáška bude streamována na fb NK ČR, záznam bude zveřejněn na youtube NK ČR.


Archiv akcí
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013