Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Katalogy a databáze Lístkové katalogy a kartotéky SLK

Lístkové katalogy, kartotéky a báze

Přímo v prostorách Slovanské knihovny mohou uživatelé využít řady původních lístkových katalogů a kartoték. Jejich doplňování bylo uzavřeno nejpozději v polovině 90. let.

Katalogy dostupné volně

Jmenný katalog základního knihovního fondu (uzavřen rokem 1996)
Předmětový katalog (uzavřen rokem 1996)
Jmenný katalog periodik
Jmenný katalog skript
Jmenný katalog separátů
Kartotéka map

katalogy.jpg

Katalogy dostupné po dohodě s pracovníky knihovny

Generální katalog (dostupný i na mikrofiších či v naskenované podobě)
Katalog Ruského zahraničního historického archivu: knihy, časopisy, noviny (dostupný i na mikrofiších; knihy též v naskenované podobě)
Jmenný katalog ruských novin Ruského historického zahraničního archivu
Katalog slavistických článků v zahraničních periodikách
Katalog světové literární produkce z oborů věd historických, jazykovědy a literární vědy
Věcné dílčí katalogy (předmětový a systematický)
Katalogy Ukrajinského historického kabinetu
Katalog Smirdinovy knihovny
Kartotéka vybraných slovanských spisovatelů (Dostojevskij, Franko, Gorkij, Puškin, Sienkiewicz, Ševčenko, Tolstoj)
Kartotéka bohemik v moskevské Pravdě z let 1918-1939
Katalog sbírky ruských historických listinných dokumentů hospodářského charakteru

Lukáš Babka