Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Získat kopii

Získat kopii

Černobílé a barevné papírové kopie si mohou uživatelé NK ČR samoobslužně zhotovit z:

Kopírování je zpoplatněno. Ceny se liší podle typu kopie (viz Ceník NK ČR).

Samoobslužné kopírování
Samoobslužné kopírky, které slouží i pro tisky z počítačů, jsou umístěny v Hale služeb, Studovně společenských a přírodních věd, Referenčním centru, Studovně periodik. Na kopírkách je možné zhotovovat černobílé i barevné kopie ve formátech A4 a A3.

Pro samoobslužné zhotovování kopií z tištěných dokumentů jsou z důvodu ochrany fondu stanovena omezení - předloha může být z kopírování na kopírce vyloučena pro své stáří, fyzický stav, rozměr či příslušnost k vybraným částem knihovního fondu NK ČR (viz Knihovní řád Příloha č. 11).

 

Kopírování na objednávku
U části (tištěných) dokumentů není vzhledem k jejich stáří nebo fyzickému stavu samoobslužné kopírování povoleno. V tomto případě je možné zhotovení kopií objednat, bližší informace vám vždy sdělí knihovník v příslušné studovně. Barevné kopie z dokumentů z fondu NK ČR, jež nelze zhotovit v samoobslužném režimu, nebo z licencovaných databází jsou zhotovovány pouze na objednání.

Z tištěných dokumentů je možné přineseným digitálním fotoaparátem nebo ve skenovacím stanu pořídit digitální kopii, která je určena pouze pro osobní potřebu uživatele. Použití intenzivního světla (zejména blesku) je zakázáno, za předem stanovených podmínek lze použít stativ.

Kopie je také možné objednat bez osobní přítomnosti v NK ČR, a to prostřednictvím:

Pro objednání kopií těmito způsoby není nutné mít platný čtenářský průkaz, objednané kopie je možné vyzvednout v NK ČR nebo zaslat poštou na uvedenou adresu.

  • služby EOD - digitalizace vybraných titulů na objednávku

Vedle kopií kapitoly knihy, článku atd. je možné zhotovit např. kopii novin z fondu NK ČR z určitého data, které je možné např. použít jako dárek k narozeninám či výročí. Bližší informace na e-mailu reference@nkp.cz.

Pokud se kniha nebo článek nenachází v NK ČR, je možné využít meziknihovních služeb (viz Chci službu > Získat knihu nebo kopii z jiné knihovny).

Kopie jsou zhotovovány pouze pro osobní potřebu objednavatele či interní potřebu organizace. Použití kopií pro jiné účely je nutné předem projednat s Oddělením PR a marketingu.